Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany soukromí společnosti Tapiko s.r.o.

 

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá a chceme, abyste nad nimi měli kontrolu.

 

V případě používání služeb Tapiko s.r.o. (včetně portálu OZPpráce.cz) nám předáváte informace včetně svých osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám poskytnou přehled jaké informace a v jakém rozsahu jsou využívany, jak je používáme a jak vše chráníme.

Vaše bezpečnost je pro nás velmi důležitá. V případě dotazu nás kontaktujte.

Služby které poskytujeme

 

Služby společnosti Tapiko s.r.o., vztahující se k portálu OZPpráce.cz, což je portál umožňující vyhledaní pracovní příležitosti, a také inzerce této pracovní příležitosti. Poskytovatelem této služby je Tapiko s.r.o., Týnská 632/10, Praha 1 - Staré město, 110 00, IČ:  29047625, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 162658.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 

Informace, které zpracováváme v rámci procesu hledání nového zaměstnání, jsou údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, email a telefon). Další informace jsou uváděny ze strany uchazeče v životopisech při vytváření svého profilu na portálu. Tyto informace výslovně nevyžadujeme, ale slouží pro lepší prezentaci vůči budoucím zaměstnavatelům. Není možné přesně vypsat jednotlivé údaje, jelikož každý uchazeč má jiné osobní a životní zkušenosti a tedy jeho prezentace je jiná. Obecně lze říci, že jsou zpracovávány tyto údaje: jméno a příjmení, titul, fotografie, datum narození, vzdělání, praxe, jazykové dovednosti, školení, znalosti, dovednosti a osobní zájmy.

Využívání osobních údajů

Osobní údaje využíváme pouze k účelu za kterým byly poskytnuty a to je snaha o nalezení zaměstnání. Uchazeč bere v úvahu, že nejsme vždy v pozici správce osobních údajů, jelikož předané informace (například životopis nebo motivační dopis) jsou předány přímo firmě, která zveřejnila pracovní nabídku. Uchazeč tím dává inzerující firmě souhlas se zpracováním údajů pro účel výběrového řízení.

Uchazeči i klienti berou na vědomí, že není možné osobní údaje uchazeče předat na jiného zaměstnavatele bez předchozího souhlasu uchazeče. Pokud k tomuto dochází, musí o tom být uchazeč informován a musí s tímto souhlasit (například v případě personálních agentur). V případě skupiny firem, které realizují nábor jednotně (například v rámci holdingu), jsou uchazeči o tomto také informováni ze strany klienta.

 

Zpracovatelé údajů a dat

Společnost Tapiko je oprávněna údaje zpracovávat, a to manuálně nebo automatizovaně a také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou nebo mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Tapiko a zaměstnancům zpracovatelů. Údaje jsou vždy zpracovávány pouze v nezbytné míře. Žádný zpracovatel není oprávněn osobní údaje nijak dále šířit nebo využívat za jiným účelem než v rámci náborového řízení. To se týká například obchodních nebo marketingových aktivit. Aktuální seznam našich zpracovatelů naleznete zde. Někteří naši zpracovatelé sídli i mimo EU. Všichni naši zpracovatelé jsou zavázáni, že nebudou využívat údaje pro vlastní účely.

 

Marketingové zprávy a novinky

E-maily a telefon našich klientů a uživatelů používáme za účelem sdělování novinek, obchodních sdělení, informování o nových funkcích, informování o aktuální pracovních pozicích a dalších informací vztahujících se přímo k činnosti portálu OZPprace.cz.

Každý má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení, a to prostřednictvím odkazu uvedeného ve sdělení. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Jak bylo popsáno výše, ne všechny zprávy, které jsou zasílány hromadně, jsou obchodního charakteru, ale slouží ke komunikaci a informování uživatele nebo klienta (například se může jednat o oznámení změn obchodních podmínek apod.).

 

Zkvalitňování služeb

Pro rozvoj a zlepšování služeb využíváme údaje o tom, jak uživatelé a klienti využívají naše služby. Vše děláme za účelem, abychom přinášeli co nejkvalitnější místa pro uchazeče, pro které by dané místo bylo nejvhodnější, a firmám uchazeče.

 

Cookies a jiné měřící kódy

Použitím Cookies chceme našim klientům a uživatelům poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele, a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám Tapiko, respektive OZPpráce.cz.

Je možné, že naše stránky obsahují Cookies nebo měřící kódy třetích stran, například Google nebo Facebook. Veškeré tyto údaje sbírají anonymizovaná data a společnost Tapiko není schopna identifikovat konkrétního uživatele. Tyto data slouží k analýze typického chování na stránkách a také za účelem propagace stránky OZPprace.cz.

 

Vaše data chráníme

Tapiko s.r.o. stále pracuje na tom, aby zabezpečení - a to jak technická, tak organizační - byla a vedla k co největší ochraně osobních dat uživatelů. Společnost Tapiko vyvine maximální možné úsilí pro zabezpečení osobních údajů.

Díky těmto opatřením snižujeme riziko zneužití, ztráty, neoprávněného využívání údajů a jejich dalšímu zpracování.

Společnost Tapiko má nastaveny bezpečnostní mechanismy díky kterým maximalizujeme ochranu vašich osobních údajů.

Na vyžádání je společnost Tapiko povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné apod.).

Údaje pod kontrolou

Je to u nás jednoduché - pokud nechcete, abychom evidovali Vás a Vaše osobní údaje, stačí nás o tom informovat na info@ozpprace.cz a tuto skutečnost nám sdělit. Informace, které o Vás vedeme, můžeme částečně nebo zcela smazat. Tímto může být dotčen obsah a kvalita poskytovaných služeb (například nemožnost telefonického kontaktu).

Můžeme tedy:

  • vaše údaje smazat,
  • vymazat pouze určité údaje,
  • upravit osobní údaje.

Závěr

Tyto zásady nabývají účinnosti 24.5.2018 a jsou k dispozici na webových stránkách OZPprace.cz. Společnost Tapiko je oprávněna tyto zásady měnit a upravovat.