AHC a.s.

Jsme úspěšným provozovatelem nestátních zdravotnických zařízení dlouhodobé pobytové péče, domovů pro seniory, domácí zdravotní a sociální péče.