Landis+Gyr

Společnost Landis+Gyr je hlavním poskytovatelem integrovaných řešení pro řízení energií energetickým společnostem. Měřiče a řešení naší společnosti pomáhají podnikům a koncovým zákazníkům dosáhnout úspory energie, snížení nákladů na energie a udržitelného využívání zdrojů.

Společnost Landis+Gyr působí ve 30 zemích na pěti kontinentech a nabízí nejširší portfolio produktů a služeb v oblasti měření spotřeby energie a je jedinečný ve své schopnosti dodávat moderní měřicí řešení typu end-to-end. S ročními tržbami přesahujícími 1,5 miliardy USD vyvíjí Landis+Gyr činnost ve 30 zemích v pěti světadílech a zaměstnává více než 5 000 lidí se základním cílem pomáhat lidem lépe hospodařit s energií – manage energy better.

Společnost má ve světě vedoucí postavení v oblasti měření spotřeby energie s vynikající pozicí v oblasti pokročilého řízení energie (AMM) neboli „inteligentních elektroměrů“, které jsou základním prvkem mezinárodního úsilí o zdokonalení systémů rozvodu energie a zajištění efektivní a spolehlivé distribuce energie.

Společnost Landis+Gyr připravuje cestu pro další generaci inteligentních sítí a podporuje interoperativní a otevřené standardní prostředí. Společnost pomáhá zákazníkům lépe spravovat energie tím, že poskytuje komplexní špičkové řešení pro všechny jejich potřeby. Předávané know-hoe a mezinárodní znalosti společnosti jsou v rukou lidí, kteří jjsou skutečnými znalci místních trhů, což zaručuje odborné vedení a je současně zárukou poskytování inovativních technologií.