CMS Consulting s.r.o.

Chráněná dílna CMS je zaměřena jak na drobnou, tak na složitější práci. Jedná se především o výrobu spočívající v kompletaci výrobků z několika částí pro koncové zákazníky, rozebírání, čištění, znovu sestavení, třídění, repasování, lepení a také balení součástí a dílů. Nedílnou součástí našich činností je i kontrola kvality různých dílů, součástí nebo celých výrobků. 

 Našim odběratelům nabízíme také kompletační a výrobní činnosti na poloautomatických zařízeních s obsluhou.

 Od roku 2005 jsme certifikováni dle normy ISO 9001, kdy jsme obdrželi certifikát kvality mimo jiné i pro oblast: "Výroba a kompletace jednoduchých součástek a výrobků pro průmyslová odvětví v rámci chráněné dílny." A protože našimi klienty jsou i subdodavatelé automobilového průmyslu, převzali jsme některé důležité prvky normy ISO/TS 16949

 V říjnu roku 2008 jsme otevřeli zrekonstruované prostory v Králově Dvoře v areálu bývalých železáren. Zde jsme na vlastní náklady bez jakýchkoliv dotací či podpory státních nebo evropských institucí zrekonstruovali bývalou fyzikální laboratoř tak, aby bez připomínek vyhovovala bezbariérovým a dalším požadavkům pro provoz chráněné dílny. 

 V září roku 2011 jsme pak dokončili rekonstrukci navazujícího objektu, do kterého jsme rozšířili výrobu některých činností tzv. "čistého provozu", který vyžaduje přísné normy na čistotu a kvalitu pracovního prostředí. Objekt byl zrekonstruován za podpory MPO v rámci projektu Nemovitosti.