Bohemia Dokument Support s.r.o.

Společnost Bohemia Dokument Support s.r.o., je mladá moderní společnost, která se zabývá správou a efektivním řízením celého životního cyklu dokumentů s důrazem na bezpečnost. Zabývá se optimalizací procesů v oblasti vzniku – toku – uložení – správy dokumentů v digitální a fyzické podobě až do uplynutí lhůty uložení. Nabízí profesionální řešení v oblasti digitalizace, indexování a rozpoznávání textu, které zefektivňuje práci s rostoucím množstvím dokumentů. Pro své zaměstnance v Jirnech vytváří příznivé pracovní podmínky a dbá na udržování kvalitních mezilidských vztahů.