Ambeat Invest

V roce 2011 jsme založili společnost AHC a.s. se zaměřením na oblast dlouhodobé lůžkové a terénní péče. Doposud jsme vybudovali síť 29 zařízení a poboček poskytujících jak dlouhodobou pobytovou, tak terénní zdravotní a sociální péči, a to včetně péče hospicové. Stali jsme se tak jedním z nejvýznamnějších soukromých poskytovatelů služeb v této oblasti v České republice.

V roce 2020 jsme vytvořili prostor pro investování do oboru pobytových zařízení dlouhodobé péče i pro externí institucionální a kvalifikované investory. Oddělili jsme služby poskytovatele zdravotních a sociálních služeb od vlastních nemovitostí, ve kterých je péče poskytována a nemovitosti jsme vložili do fondu kvalifikovaných investorů Ambeat Invest SICAV a.s. I. Realitní podfond.