Ambeat development

Projektujeme a konzultujeme lůžková zařízení pro obce a soukromé investory. Zajišťujeme financování tak, aby byla zajištěna udržitelnost a návratnost investice. Stavíme lůžková zařízení do 1,5, mil. Kč za lůžko. Máme reálné zkušenosti s provozem, známe právní aspekty a reálné potřeby klientů i personálu. S obcemi realizujeme PPP projekty.