G4S Services s.r.o

Skupina G4S je světovou jedničkou v oboru bezpečnosti a zaujímá vůdčí roli v oblasti komplexních bezpečnostních řešení.

G4S se v České republice zaměřuje především na poskytování bezpečnostních služeb v oblasti státní správy, justice, civilním letectví, logistiky,průmyslu, energetiky a skladování.

G4S působí ve více než 125 zemích světa a prostřednictvím svých poboček zaměstnává více než   635 000 pracovníků na celém světě.