Sophia Solutions,s.r.o.

Jsme česká firma založená v roce 2002. Specializujeme se na řešení zaměřená na podporu řízení – na využívání a zhodnocování podnikových dat pomocí datových skladů, reportingu, analýz dat, včetně velkých objemů nestrukturovaných dat (Big Data), na řízení výkonnosti a efektivity společnosti, na strategické řízení lidských zdrojů a na řízení a elektronizaci dokumentů.
Posláním naší společnosti je pomáhat našim zákazníkům při rozvoji jejich společností efektivním využíváním IT technologií zaměřených na podporu řízení a rozhodování a poskytovat našim zaměstnancům dostatečný prostor pro jejich seberealizaci.