Transkript online s. r. o.

Transkript online s. r. o. je sociálně zaměřená firma, jejímž posláním je pomáhat odbourávat komunikační bariéry osob se sluchovým postižením. Hlavní činností společnosti je poskytování přepisu mluvené řeči do textové podoby, a to jak simultánně v reálném čase, tak i formou audiopřepisů.