S G. 3, s.r.o.

  • nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, Česko

Bezpečnostní služba SG'3, byla založena v roce 2000. Hlavním směrem působení SG'3 na trhu komerční bezpečnosti je ochrana a ostraha majetku právnických i fyzických osob včetně přepravy cenných zásilek a finančních hotovostí. Nosným programem společnosti je elektronická a fyzická ostraha objektů se zajištěním kvalifikovaných zásahů proti vzniku škody na majetku klienta při dodržení obecně platných právních předpisů a souvisejících zákonů. V této oblasti je navázána spolupráce s orgány Policie ČR a Městské policie.

Společnost SG3 je držitelem "Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu".