Seniorprojekt, s.r.o.

Společnost SENIORPROJEKT s.r.o. provozuje Domovy se zvláštním režimem, které jsou určeny lidem se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy demence či jiných typů demencí.