Blog > Neslyšící

Znakový jazyk, komunikační brána do světa neslyšících

Znakový jazyk, komunikační brána do světa neslyšících

Vždy, když nefunguje některý z lidských smyslů, stává se pro postiženého svět zcela jiným hřištěm, než to, na kterém hrají smyslově zdraví jedinci. Aby se pravidla hry vyrovnala a obě strany měly stejné životní podmínky, mělo by přirozeně docházet ke kompromisům a boření bariér. V případě ohluchlých a neslyšících je hlavním úkolem zvládnout komunikaci. A na ostatních zůstává snaha o bezproblémovou domluvu a třeba i naučení znakového jazyka.

Jak s neslyšícím komunikovat?

Základy komunikace s neslyšící osobou jsou snadné, stačí používat selský rozum a řídit se pár jednoduchými pravidly.  V případě, že jste s neslyšícím nebo nedoslýchavým v každodenním kontaktu, stojí za úvahu naučit se alespoň základy jeho jazyka.

 

Znakový jazyk

Znakový jazyk je dnes považován za plnohodnotný jazyk, stejně jako čeština nebo jiný národní jazyk. Je to forma řeči, kterou využívají sluchově postižení pro vzájemnou komunikaci.

Nejčastější mýty o znakovém jazyce hovoří jako o mezinárodní řeči. To ovšem není pravda. Každý národ má svůj specifický znakový jazyk. Neznamená to ale, že by český znakový jazyk byl totožný s českým jazykem. Největší rozdíl mezi klasickou češtinou a znakovým jazykem je v uspořádání slovosledu. Znakový jazyk má svoji vlastní gramatiku!

Znakový jazyk využívá ústa k vyslovení a zároveň ruce k zobrazení každého znaku. Rozdílnost národních znakových jazyků tkví i v jinakosti používání jedné nebo obou rukou. U nás, stejně jako třeba v Anglii, se používá dvouruční abeceda.

Tak, jako jsou slova tvořena z písmen (v případě znakového jazyka prstovou abecedou), je znakový jazyk tvořen tvarem rukou. Při vyjadřování znaků záleží jak je ruka vedena v prostoru, jakou má polohu a umístění. Protože by komunikace „písmenkováním“ byla příliš složitá a zdlouhavá, používá znakový jazyk i různé tvary pro jednotlivé významy.

Znaková čeština

Znaková čeština není českým znakovým jazykem. Jedná se o formu komunikace především ohluchlých lidí, kteří znají klasickou češtinu a ta je jejich mateřským jazykem. Znakovou češtinou se mluví nahlas a je doprovázená znaky znakového jazyka, popřípadě prstovou abecedou, v gramatické posloupnosti českého jazyka.

Kde se znakový jazyk naučit?

Znakový jazyk bývá samozřejmou součástí výuky specializovaných škol pro nedoslýchavé, hluché a hluchoněmé. Jako osoba zdravá, slyšící, máte i přesto možnost se znakovému jazyku naučit. Kde? Na různých kurzech nebo školeních. Vždy si ovšem ověřte, zda se jedná o lekce znakového jazyka nebo znakové češtiny. Kurzy různé úrovně můžete navštěvovat například pod záštitou Tichého světa. U této obecně prospěšné společnosti naleznete pomoc i při hledání tlumočníka nebo v případě potřeby i online překlady.

Nemáte na chození do kurzů čas, a přesto byste se rádi alespoň minimálně naučili znakové komunikaci? Můžete to zkusit pohodlně doma pomocí online slovníku. S touto pomůckou pochytíte jednotlivé znaky a třeba si na pořádnou výuku nakonec nějaké to místečko v diáři najdete.

Jsem neslyšící a hledám práci

Jste sluchově postižená osoba a právě se nacházíte v procesu hledání zaměstnání? Pomůžeme vám. Vložte svůj životopis do naší databáze a my se postaráme, aby ho viděli zaměstnavatelé, kteří nemají problém pracovní prostředí i náplň práce přizpůsobit různým typům hendikepu.