Blog > Zdravotní pomůcky

Zdravotní portál e-Sestřička.cz

Zdravotní portál e-Sestřička.cz

Dnešní článek je věnovaný novému zdravotnímu portálu e-Sestřička.cz. Jedná se o software pro profesionály v domácí ošetřovatelské péči, který jim usnadní administrativu spojenou s jejich prací.

Nově e-Sestřička zvládá i odbornosti 720 a 926.

e-Sestřička je cloudový systém, do kterého se přihlásíte z jakéhokoliv zařízení, odkudkoli, kde je připojení k internetu.

Všechna data jsou uchovávána dle vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci ve znění pozdějších předpisů, a jsou uložena na českých serverech.

Největší výhodou je, že do 1000 aktivních pacientů máte e-Sestřičku zdarma. Platíte pouze za datové úložiště a uživatelskou podporu.

 

Co e-Sestřička umí?

Rozdílná oprávnění pro jednotlivé skupiny uživatelů. 

Snadno se tak oddělí oprávnění pro lékaře, pro vrchní sestry nebo např. pro administrativní pracovníky. Každá skupina oprávněných si díky bohatému výběru funkcí přizpůsobí aplikaci dle svých představ.

Kartotéka pacientů

Díky přesnému zadávání polohy s pomocí map si pracovník rychle najde přesnou adresu pacienta a jeho rodinných příslušníků. Všechny potřebné informace jsou na jednom místě.

Proces ošetřování

V aplikaci se snadno vytvoří příjmové zprávy, ošetřovatelské plány. Definuje se ošetřovatelský cíl a soupis úkonů pro každou diagnózu.

Plánování péče

Každý pracovník v aplikaci najde přehledný plán na každý den. Aplikace také pomůže s naplánováním cesty k pacientovi s pomocí mapy.

Poukazy

 • Jednoduše se vytvoří poukazy včetně hromadného kopírování a tisku.
 • Přehledně se kontroluje dodržování metodiky, aby nedocházelo k překročení limitů pro kódy.
 • V aplikaci je možné sledovat stav poukazu a jeho potvrzení lékařem.
 • Aplikace také upozorní na končící poukaz.

Reporty

 • Program automaticky vytvoří výkazy pro pojišťovny.
 • Manažerské podklady pro efektivní řízení péče.
 • ÚZIS
 • Lehce se zkontroluje vytíženost jednotlivých pracovníků.
 • Možnost kontroly příjmů a výdajů na pacienta.
 • Lze také zpracovat podklady pro mzdy pracovníků.

Šablony a číselníky


 • Aplikace vypomůže s tvorbou textových šablon pro texty, které se opakují.
 • Nabízí spoustu číselníků, které si uživatel může sám spravovat.
 • Databáze číselníků daných VZP a SÚKL, díky kterým se rychle a přesně vyhledá lékař podle IČP, tyto číselníky jsou vždy aktuální.