Blog > Onkologická onemocnění

Zákeřná rakovina. Blýská se na lepší časy?

Zákeřná rakovina. Blýská se na lepší časy?

Podle statistických dat je rakovina druhou nejčastější příčinou smrti v ČR. V současné době také neexistuje 100% léčba. Rakovina se léčí léky a ozařováním.

Naděje ze Singapuru

S novým přístupem k léčbě rakoviny přišli na Nanyangské technologické univerzitě. V nedávné době publikovali výsledky studie vědců, kteří se snaží rakovinu léčit pomocí nanočástic.

Principem je, že rakovinotvorná buňka pohltí nanočástici, která následně vyvolá sebedestrukční chování rakovinné buňky a ta se sama zničí.

Zatím jde jen o pokusy v petriho miskách a na myších s nádory.

Vědci zkoušeli vytvořit cosi, jako bájného trojského koně. Nanočástici vybavili specifickou aminokyselinou (L-Fenylalaninem). Tu potřebují rakovinotvorné látky pro svůj růst a množení. Jenže jakmile upravenou nanočástici pohltí, absorbují také zamaskované protirakovnné částice a ty způsobí destrukci rakovinné buňky.

 

Výsledky studie potěšily

Při výzkumu měli vědci velmi dobré výsledky. Touto metodou zničili téměř 80% rakovinotvorných buněk způsobujících rakovinu prsu, kůže a žaludku. Zároveň se velmi snížil další růst nádorů u pokusných myší a to až o 60%.

Inovativní metoda

Používání nanočástic v léčbě je sámo o sobě inovativní. V současnosti se používají jako nosiče léčiv.

Při výzkumu vědci využili částice Nano-pPAAM o velikosti 30 nanometrů. Tyto částice mají výjimečné protirakovinné a rakovinu selektující vlastnosti. Nano-pPAAM podporují nadměrnou produkci reaktivního kyslíku, který následně ničí rakovinné buňky.

 

Zdroj: www.iflscience.com