Blog > Legislativa

Vše, co potřebujete vědět o parkovacím průkazu

Vše, co potřebujete vědět o parkovacím průkazu

Máte peněženku naditou samými kartičkami a průkazy? Sotva ji zapnete, plete se vám páté přes deváté a stejně ani pořádně nevíte k čemu která karta slouží? Řešení je jednoduché. Udělejte si v kartičkách velký úklid. Vyházejte propadlé slevové kupóny, karty do obchodů, kam chodíte jednou za uherský rok a nechte tam jen karty, které jsou pro váš každodenní život přínosem. Jednou z nich je parkovací průkaz. Máte ho? Jestli ne, je nejvyšší čas ho pořídit a usnadnit si cestování autem. A mimochodem, zrovna parkovací průkaz se v dokladovce moc neohřeje. Ten bude trůnit za sklem auta, které vás zaveze třeba vstříc novému zaměstnání.

Pro koho je parkovací průkaz určen?

Parkovací průkaz je karta zvýhodnění pro hendikepované, držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Pomáhá zdravotně postiženým při přepravě autem k pohodlnému zaparkování tam, kde potřebují.

 

Jaká je výhoda parkovacího průkazu?

Průkaz, umístěný v autě na viditelném místě (nejčastěji za předním sklem vozu), umožňuje jeho držiteli vjezd nebo parkování i v místech, kde to není běžně dovoleno. Výhodou parkovacího průkazu je:

  • vjezd do ulice označené dopravní značkou Zákaz průjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen
  • vjezd do pěší zóny
  • vjezd do zákazu stání s dodatkovými tabulkami Dopravní obsluze vjezd povolen a Mimo zásobování
  • parkování na dobu nezbytně nutnou u krajnice označené žlutou přerušovanou čárou (pro plnou žlutou čáru se výhoda nevztahuje)
  • stát v zákazu stání po nezbytně nutnou dobu
  • osvobození od mýtného při vjezdu na dálnici
  • držiteli parkovacího průkazu je umožněno zřízení vyhrazeného stání před domem, včetně označení tohoto místa zdarma
  • chybně zaparkované vozidlo s parkovacím průkazem nesmí dostat „botičku“, ovšem odtaženo při porušení parkovacích předpisů být může
  • bezplatné parkování na místech určených pro invalidy

Parkovací průkaz a sluchové postižení

Průkaz pro osoby zdravotně postižené je označený symbolem vozíčku. Jiný průkaz dostávají osoby se sluchovým postižením. Jejich parkovací legitimace je označena uchem a platí pro ni jiná pravidla. Průkaz sluchově postižených je neosvobozuje od placení dálniční známky, bezplatného parkování na místech určených pro invalidy nebo vjezd do ulice se zákazem průjezdu. Parkovací průkaz s uchem slouží především jako informace pro ostatní účastníky silničního provozu a sděluje jim, že řidič není schopen reagovat na zvukové podněty.

Co potřebujete k vyřízení parkovacího průkazu?

Pro vyřízení parkovacího průkazu navštivte svoji pobočku Městského úřadu, odbor sociální péče. S sebou potřebujete průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz a fotografii klasického průkazového rozměru. Pro jistotu doporučujeme mít po ruce i původní rozhodnutí o průkazu OZP. Při výměně průkazu je nutné s sebou mít i původní parkovací průkaz. Toť vše. Žádný předem připravený formulář nepotřebujete. Přímo na místě s vámi sociální pracovník vše vyřeší a měl by vám průkaz vydat na počkání.

K vyřízení parkovacího průkazu se dostavte osobně. Výjimky platí pouze u nezletilých (nutno předložit rodný list) a u osob s omezenou svéprávností (nutno předložit list opatrovníka).

Jak dlouho parkovací průkaz platí?

Parkovací průkaz je vázán na platnost OZP průkazu, to znamená, dokud jste uznáni jako osoba zdravotně tělesně postižená, máte platný i parkovací průkaz. Výměna průkazu je nutná pouze v případě, že je jakkoliv poškozen.

V případě odcizení parkovacího průkazu je důležité tuto skutečnost neprodleně oznámit Policii. Ta vám vydá protokol, který je nutno předložit při žádosti o průkaz nový.

Při úmrtí držitele parkovacího průkazu je na pozůstalých, aby průkaz vrátili tam, kde byl vydán. Spolu s vraceným průkazem je nutné předložit kopii úmrtního listu.

Váže se parkovací průkaz ke konkrétnímu vozidlu?

Ne. Parkovací průkaz je přenosný a můžete jej využívat při přepravě jakýmkoliv autem. Podmínkou je, aby ve voze označeném parkovacím průkazem byla skutečně přepravována osoba, která je jeho držitelem.

Dojeďte si vstříc nové práci

Mít parkovací průkaz se rozhodně vyplatí. Třeba v momentě, kdy jdete na pracovní pohovor a potřebujete zastavit co nejblíže místu, kde se koná. Že jste se už dlouho o místo neucházeli, protože nemůžete práci najít? Zaregistrujte se do naší databáze životopisů a hned budete svému vysněnému zaměstnání o krok blíž. Váš profesní CV si totiž budou prohlížet firmy, které nemají předsudky a zdravotně hendikepované zaměstnávají s úsměvem na rtech.