Blog > Zdravotní pomůcky

Vše, co potřebujete vědět o darování krve

Vše, co potřebujete vědět o darování krve

Daruj krev, daruješ život. Nejspíš tuhle větičku dobře znáte. Že nejde o pouhý reklamní tah, dokazují statistiky ze zdravotnictví. Každý člověk v průměru za život potřebuje 5 krevních transfuzí a dokonce 14 léků vyrobených právě z krve. Ač je moderní medicína na vysoké úrovni, syntetickou krev vyrábět neumí. Spoléhá se na dárcovství. Oslavme 14. červen, Světový den dárců krve, minimálně tím, že si o darování krve řekneme vše, co potřebujete vědět. Proč? Protože osvěta může přimět nejednoho z nás k činům. A darování krve, je čin skutečně hodný obdivu.

Darování krve

Darování krve v České republice zaštiťuje Společnost pro transfúzní lékařství. Veškerá darovaná krev je odebírána výhradně pro lékařské účely. Při jednom odběru je darováno 450 ml krve, přičemž při složitější operaci jí může pacient potřebovat až 3 litry. Dárce může nabídnout krev jako takovou, ale i pouze některou z jejích složek jako je krevní plazma, krevní destičky anebo červené a bílé krvinky.

 

Kde darovat krev?

Darování krve je vždy dobrovolné. Darovat krev lze za úplatu (pár stokorun za jeden odběr), ale mnohem záslužnější je stát se bezplatným dárcem. I když si nepřivyděláte pár korun, zahřeje vás na duši pocit z vykonaného dobrého skutku a navíc vás čeká i pár trochu jiných odměn. Darovat krev můžete v transfúzním centru, která bývají snad v každém větším městě anebo přímo u vybraného zdravotnického zařízení.

Jaké jsou výhody bezplatného dárcovství krve?

Kromě placeného dne pracovního volna v den odběru máte nárok i na odečet 3 000 Kč ze základu daně z příjmu za každý odběr. Proplacení jízdného, parkovného a občerstvení zdarma před i po odběru krve jsou též příjemnými benefity. Zdravotní pojišťovny odměňují dárce krve různými poukazy nebo slevami. Dobrovolní dárci krve jsou čestně odměňování Českým červeným křížem formou medailí a plaket. Již za první odběr obdržíte plaketu „kapky krve“ a za 250. Odběr vás čeká ocenění nejvyšší. Plaketa ČČK Dar krve – dar života.

Kdo a kdy může darovat krev?

Darovaná krev musí být stoprocentně zdravá. Proto je nezbytně nutné nejdříve zjistit, zda jste vhodnou osobou pro dárcovství. Výčet zdravotních předpokladů, které musíte splňovat je poměrně dlouhý.

Dárcem se můžete stát, pokud splňujete trvalé zdravotní předpoklady:

 • je vám 18 – 65 let a vaše minimální hmotnost je 50 kg
 • váš zdravotní stav je dobrý
 • nejste evidován v Národním registru vyřazených dárců
 • nejste HIV pozitivní (ani v úzkém kontaktu s HIV pozitivní osobou), alkoholik nebo uživatel drog
 • nemáte žloutenku typu B a C a ani nejste v úzkém kontaktu se žloutenkou infikovanými osobami
 • nemáte diabetes nebo netrpíte kardiovaskulárním, metabolickým, nervovým, vážnějším kožním, revmatickým, autoimunitním, dýchacím, psychiatrickým, nádorovým nebo trávicím onemocněním
 • netrpíte chronickými žaludečními vředy, onemocněním ledvin, močových cest, střev, jater, žlučníku nebo poruchou krve, astmatem ani alergií
 • nepodstoupili jste transplantaci orgánů či neurochirurgickou operaci mozku
 • váš vysoký krevní tlak je kompenzovaný a léčený pouze jedním lékem
 • vaše zdravotní minulost neobsahuje nákazu TBC, malárií ani jinou tropickou nemocí
 • v letech 1980 – 1996 jste nepobývali déle než 6 měsíců ve Velké Británii či Francii anebo jste tam v tom samém období nepodstoupili transfuzi krve.

A mimoto je nutné zohlednit i aktuální zdravotní stav v období odběru:

 • nesmíte být nemocní ani v pracovní neschopnosti
 • nesmíte být nějakým způsobem zranění
 • ženy nesmí menstruovat ani být gravidní
 • v posledním týdnu jste nebyli u stomatologa na ošetření ani trhání zubů, neprodělali jste ani nemáte opar
 • za poslední dva týdny jste neužívali antibiotika
 • v posledním měsíci jste neměli přisáté klíště, nebyli očkováni proti žloutence typu B, nepobývali mimo Evropu, ani neprodělali průjmovité onemocnění
 • posledních šest měsíců jste neprodělali žádný operativní zákrok, endoskopické vyšetření, nekojíte, nepobývali jste v malarických oblastech nebo ve vězení, nepodstoupili transfuzi krve, ani jste si nenechali dělat tetování nebo piercing
 • v posledním roce jste neměli homosexuální pohlavní styk
 • a ženy musí být minimálně rok po porodu

Jak odběr krve probíhá?

Den před odběrem krve se vyhýbejte alkoholu a těžkým, tučným jídlu. Dostatečně pijte. V samotný den odběru se nezapomeňte nasnídat. Doporučuje se něco sladkého kvůli dostatku energie. Mastné a mléčné potraviny ze snídaně vypusťte. Šest hodin před odběrem už nekuřte. Celý den dodržujte hojný pitný režim.

Na odběr krve si s sebou vezměte občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a průkaz dárcovství krve (v případě, že nejste prvodárce). Před odběrem podstoupíte kontrolní vyšetření krve a prvodárci i kontrolu moči. Lékař zkontroluje váš vyplněný dotazník i aktuální zdravotní stav (měření tlaku a pulzu). Po lehké svačince přichází na řadu samotný odběr. Po něm následuje další občerstvení a pak už dostanete potvrzení o odběru, omluvenku pro zaměstnavatele, potvrzení na odečet daně a hurá domů.

Zbytek dne po odběru dodržujte mírnější, spíš klidový režim. Dostatečně pijte, vyhýbejte se alkoholu. Na doplnění energie skvěle pomáhají ořechy, sušené ovoce nebo hořká čokoláda.

Nebojte se darovat krev

Darování krve je bezpečné. Žádné riziko infekce ani jiné zdravotní komplikace nehrozí. Těsně po odběru se můžete cítit malátní, unavení anebo vás může přepadnout nevolnost. Personál transfúzní stanice vám v takovémto případě ihned pomůže. Tyto doprovodné jevy eliminujete lehkou snídaní a hlavně dostatečným příjmem tekutin. Někdy se může stát, že se v místě vpichu jehly objeví modřina. Tomu lze zabránit silným a dlouhým stlačením inkriminovaného místa po vyjmutí jehly.

Darovat krev mohou ženy jednou za čtyři měsíce a muži jednou za tři měsíce. Interval pro dárcovství krevní plazmy je jeden měsíc.

Jste dobrovolný dárce? Nebo vám zdravotní stav nedovoluje tuto bohulibou činnost vykonávat, ale víte o někom, kdo o darování krve uvažuje? Sdílejte náš článek a přispějte tak k dostatečným zásobám krve v nemocnicích. Jeden nikdy neví, kdy tuto formu pomoci bude potřebovat.