Blog > Vzdělávání

Tyflopedie pomáhá nevidomým a slabozrakým. Jak a v čem?

Tyflopedie pomáhá nevidomým a slabozrakým. Jak a v čem?

Lidé s postižením zraku vnímají okolní svět pouze čtyřmi smysly. Přesto i jejich život může být naplňující a plnohodnotný. Aby tomu tak bylo, mají k dispozici tyflopedii. Speciální pedagogiku zdravotně postižených, která  pomáhá bořit bariéry a dělá život ve tmě barevným.

Co je tyflopedie?

Tyflopedii je souhrnná věda se zaměřením na problematiku zrakově postižených osob. Řeší především jejich výchovu a vzdělávání. Zjednodušeně řečeno se jedná o obor speciální pedagogiky nevidomých. Tyflopedii můžete znát i pod názvem oftalmopedie.

 

Co řeší pedagogika zrakově postižených?

Nevidomý člověk vnímá celý svět jinak. Jeho orientace v okolním prostředí je oproti vidícím jedincům velmi specifická. Valí se na něho množství informací o barvách, velikostech, tvarech, vzdálenostech a on se musí nějakým způsobem zpracovat tak, aby je reálně pochopil i bez pomoci zraku.

Pedagogika nevidomých proto lidem pomáhá s jejich osobním rozvojem. Učí je se učit. Připravuje je na život samotný, ale i na výběr povolání a pracovní zařazení. Pomáhá dosáhnout nejvyšších met v rámci možností dané zrakové vady.

Oftalmopedie tak vsází na kombinaci speciální pedagogiky, psychologie a bezproblémového ovládání a pochopení kompenzačních pomůcek. Různé nástroje, nářadí a pomůcky směle nahrazují zrak. Bílá hůl napomáhá orientaci v prostoru, čtečka při komunikaci a ozvučené hodinky v každodenním životě. Kompenzačních pomůcek pro nevidomé je mnoho. Naučit se je využívat ve svůj prospěch je prvním krokem k osamostatnění.

Poradenský systém oftalmopedie

Oftalmopedie má propracovaný poradenský systém. Ten umožňuje s hendikepovaným člověkem pracovat už od raného dětství, což mu celý proces vzdělávání usnadňuje na maximum. Středisko rané péče ve spolupráci s rodinou učí předškolní děti v psychomotorickém rozvoji, ve výcviku ostatních smyslů a kompenzaci zraku. Plynulý přechod do péče Speciálně pedagogického centra provede školní děti a mládež obdobím studií a kompletním školním vzděláváním.

Součinně s těmito středisky je možné využívat podpůrné vzdělávací služby, například při výcviku práce s kompenzačními pomůckami, studiem Braillova písma nebo návycích sebeobsluhy. Samozřejmou součástí tyflopedie je i poradenství pro rodiče.

Pro dospělé se zrakovým hendikepem je tu k dispozici tyfloservis s možností ambulantní, ale i terénní péče. I tady se nevidomí a slabozrací dočkají pomoci s vyrovnáváním se se životem ve tmě. Tyflocentrum podává pomocnou ruku nevidomým seniorům. Poradenství, hodiny předčítání nebo právní poradenství těmto lidem jistě přijde vhod.

Zraková postižení

Nejčastější zraková postižení dělíme do šesti kategorií. Barvoslepost, tupozrakost, šilhavost, slabozrakost, zbytky zraku a slepota. Každé onemocnění má své vlastní příčiny, nejčastěji se jedná o dědičnost a vrozenou obtíž, ale i pre, peri i postnatálními vlivy.

Složitou situací prochází i hendikepovaní s kombinovaným postižením. Na jejich bedrech pak spočívá ještě více snahy a píle. Například hluchoslepí. Ti se ke zvládnutí komunikace učí Lormovu abecedu. Systém dotyků a stisků dlaně vynalezl český spisovatel, novinář a filozof Hieronymus Lorm již v 19. století. Jeho abeceda je mezinárodně uznávaná i dnes.

Práce pro nevidomé

Přijmout nabízenou pomoc tyflopedie se rozhodně vyplatí. V dospělosti se člověk sám o sebe dost dobře postará a nic mu nebrání užívat si života plnými doušky. A samozřejmě i pracovat. Jste v pozici, kdy zaměstnání teprve hledáte? Nechte si pomoci i v tomto okamžiku. Zaregistrujte se zdarma do naší databáze a nechte firmy, které zaměstnávají zrakově postižené osoby, aby si vás samy našly.