Blog > Onkologická onemocnění

Triple negativní nádor prsu - nová naděje v léčbě

Triple negativní nádor prsu - nová naděje v léčbě

Každý rok v České republice onemocní karcinomem prsu až 7400 pacientek. Z tohoto počtu je 15% tzv. karcinom triple negativní. 

Triple negativní nádor prsu - co to je?

Tento druh nádoru je poměrně vzácný a obtížně diagnostikovatelný. Přesto jím onemocní až 15% z celkového počtu pacientek za rok.

Triple negativní se jmenuje proto, že nejsou přítomny 3 nejčastější typy receptorů, obvyklých na povrchu buňky a zodpovědných za dělení buněk karcinomu prsu.

A právě proto, že tyto receptory chybí není kam zacílit léčbu. 

Navíc je tento nádor zákeřný v tom, že se nádorová buňka laicky řečeno snaží přelstít imunitní systém - tváří se jako zdravá, a imunitní systém se ji nesnaží zničit.

 

Proč je tento typ nádoru tak nebezpečný?

  • Hůře se objevuje a diagnostikuje. Zvláště u mladších pacientek je prsní tkáň hustší a karcinom se lépe schová.

  • Je mnohem agresivnější než ostatní typy nádorů, postupuje rychle a i když pacientky dobře reagují na chemoterapii, velmi rád se vrací a metastazuje do jiných orgánů v těle. Obvykle do mozku nebo plic.

Kdo je nejvíce ohrožen tímto druhem nádoru?

  • Ženy mladší 50 let

  • ženy, které mají rakovinu prsu v rodinné anamnéze

  • ženy s mutací BRCA1 - což je mutace genu zděděná po jednom z rodičů a v Evropě se vyskytuje asi u každého 750. člověka

Jaká je léčba?

V současné době díky výše zmíněným překážkám se nádor léčí jen cytotoxickou chemoterapií.

Naděje tu je

Novinkou, která se začíná objevovat a slibuje šance na úplné vymizení nádoru je pomoc v podobě imunoterapie.

Má již prokázanou účinnost a schválila ji Evropská agentura pro léčivé přípravky.

Od dubna 2023 by snad také měla být tato léčba hrazena ze zdravotního pojištění.  

 

Je ale nutné chodit na léčbu do specializovaných center tzv. Komplexních onkologických center.

 

V těchto centrech dokáží mladým pacientkám nabídnout i zmrazení vajíček, pokud se chystají na mateřství a rakovina by mohla vajíčka poškodit.

Co je třeba dodat

Ženy s triple negativním nádorem jsou ženy v produktivním věku, často ještě bez dětí a téměř pětina jich je mladší 40 let. Často takto mladé ženy nepočítají s tím, že by se u nich mohla rakovina objevit. A tento nádor je tak agresivní že většinou do 3 let metastazuje. 

Pokud se rakovina prsu vyskytuje v rodině, pacientka ví o mutaci BRCA1 nebo BRCA2, nebo se v rodině již vyskytlo více nádorových onemocnění, je dobré se pravidelně samovyšetřovat, chodit třeba i na častější prohlídky. Je dobré si i např. zjistit jaké riziko nádoru ženám hrozí.

Na druhou stranu je důležité podotknout, že neustálý strach a stres rozhodně není dobrý pro zdraví.