Blog > Neurologická onemocnění

Tourettův syndrom - vrozené postižení mozku

Tourettův syndrom - vrozené postižení mozku

Tourettův syndrom je neuropsychiatrické onemocnění, které se projeví někdy kolem 6-7 roku věku. Častěji postihuje chlapce, ale ani u dívek není výjimkou. Mozek má narušenu produkci dopaminu a serotoninu, a díky tomu se nesprávně přenášejí nervové impulsy.

Projevy onemocnění

Pro Tourettův syndrom jsou typické tiky a záškuby. Trhání hlavou, grimasy, trhavé pohyby rukou a nohou a různé výkřiky. Přibližně u 20% nemocných jsou výkřiky vulgární - nemocný má nutkavou potřebu vykřikovat vulgarismy.

 

Další problémy

Bohužel výše zmíněným trable nekončí. Velmi často se přidávají další poruchy chování - ADHD - hyperaktivita s poruchou osobnosti, porucha učení, výbušnost a agresivita. Kromě toho může nemocný trpět úzkostmi a depresemi, protože jsou často oběťmi posměchu a kritiky.

Během puberty se potíže mohou ještě prohloubit a zhoršit. Naopak s dospělostí je možné, že se příznaky zmírní a částečně vymizí. Jen asi třetina nemocných potřebuje léčbu i v dospělosti.

Diagnostika nemoci

Vyšetření provádí neurolog a psychiatr. Pro vyloučení jiných příčin potíží využívají EEG, CT vyšetření či magnetickou rezonanci mozku.

Léčba

Nemoc je nevyléčitelná, proto se jen potlačují příznaky a to pomocí psychoterapie, kognitivně-behaviorální terapie a v nejhorší případech se můžou nasadit léky jako antipsychotika či antidepresiva.

Rodina a přátelé by měli nemocného podpořit porozuměním a pochopením.