Blog > Onkologická onemocnění

Tomoterapie, bezpečně cílené ozařování

Tomoterapie, bezpečně cílené ozařování

Jakmile z lékařových úst zazní slovo rakovina, rozbíhá se kolotoč léčby. Onkologický pacient pro uzdravení a záchranu života podstupuje různé terapie. Mezi základní léčebný postup zhoubných nádorů patří ozařování. Naštěstí pro nás i tato metoda dostává stále novou a modernější podobu. Aktuálně ve formě tomoterapie.

Unikátní přístroj TomoTherapy

Unikátní přístroj TomoTherapy je spojením spirálního fotonového urychlovače a spirálního CT počítačového tomografu. Díky této kombinaci chytrých přístrojů dochází k bezpečnému zacílení radioaktivního záření přesně na místa s nádorovými ložisky i u extrémně tvarově složitých karcinomů. Spirální metoda eliminuje přesah záření na okolní orgány. Minimalizují se tak vedlejší „škody“ na okolních zdravých tkáních. Z tohoto důvodu se tomoterapie nejčastěji využívá při léčbě nádorů v oblasti míchy, mozku, plic a prostaty.

 

Další výhodou tomoterapie je i možnost ozařování více nádorových ložisek a metastáz během jednoho ozařovacího procesu a to dokonce s různou intenzitou záření. Vzhledem k tomu, že při každé terapii je pacientovo tělo podrobováno CT skenu, umožňuje tato léčebná metoda i okamžité změny ozařovacího plánu přesně podle aktuálního vývoje onemocnění.

V čem je TomoTherapy přístroj jiný? Pacient během terapie leží na pohyblivém stole a ten s ním popojíždí přesně tam, kam potřebuje. Odpadá tak mnohdy únavné polohování s nutností v dané poloze strnule setrvat. Okolo pacientova těla se nepohybují nekryté části ozařovače, což eliminuje pocity nepohodlí i případné kolize.

Tomoterapie přináší i kratší léčbu

Ač samotné ozařovací terapie trvají přibližně stejně dlouho jako při klasickém ozařování (cca 15 – 20 minut), celková doba léčby některých typů nádorů se může pomocí tomoterapie zkrátit. A to dokonce až na polovinu. Zkrácené ozařovací režimy díky excelentní efektivitě a šetrnosti záření se nejčastěji aplikují u karcinomu prostaty nebo prsu.

Péče o pacienta po ozařování TomoTherapy přístrojem je stejná jako při standardní radioterapii.

Moderní způsob onkologického ozařování i v Čechách

Výhody tomoterapie zakusují třetím rokem i čeští pacienti. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze vytěžuje TomoTherapy přístroj na maximum. Ve dvousměnném provozu bylo již ošetřeno více, než tisíc onkologických pacientů. Protože rakovinou v Čechách onemocní ročně až 90 tisíc lidí, nezbývá než doufat, že se těchto užitečných přístrojů brzy dočkáme třeba i v jiných regionech.

Trápí vás rakovina a tomoterapie je pro vás z jakéhokoliv důvodu nedostupná? I standardní léčba nádorových onemocnění je v současné době na velmi pokročilé úrovni. Nic nevzdávejte. Bojujte za svůj život, za své zdraví. Na světě je ještě hodně radosti, která čeká právě na vás. Třeba nějaká fajnová práce ve skvělém kolektivu. Ale tu vlastně můžete mít už teď. Protože i s rakovinou se dá pracovat, když máte kolem sebe lidi, kteří věří, že “spolu to zvládneme”.