Blog > Neurologická onemocnění

Syndrom cizího přízvuku

Syndrom cizího přízvuku

Anglická zkratka tohoto velice vzácného onemocnění, které se může vyskytnout u pacientů s poraněním mozku, je FAS - foreign accent syndrome - syndrom cizího přízvuku.

Co je FAS - syndrom cizího přízvuku

Jedná se o velice vzácné onemocnění, které se objevuje u pacientů s poraněním mozku, hlavy, nebo po mrtvici.

Onemocnění je tak vzácné, že po celém světě se je asi kolem stovky lidí, trpících touto nemocí. Ale ČR je jednou ze zemí, kde se nemoc vyskytla.

I když se může zdát, že to není nic hrozného. Pacienti s FAS se potýkají se ztrátou identity, připadají si jako někdo cizí, mají vážné psychické a sociální problémy.

 

Jakým způsobem porucha vzniká?

To je bohužel pro lékaře stále tajemstvím. Obecně jsou dvě teorie ohledně příčiny. Neurogenní a psychogenní. První souvisí s poraněním mozku a je častější. Druhá je pak důsledkem psychického onemocnění jako je schizofrenie či bipolární porucha. 

Ovšem to jakým způsobem konkrétně dochází k jiné výslovnosti, nebo dokonce k mluvení cizím jazykem, není stále jasné.

Příznaky

  • narušení rytmu a tónu řeči
  • skládání vět nesprávným nebo nevhodným způsobem
  • jiná tvorba samohlásek - delší nebo kratší
  • změna kvality zvuku při mluvení 
  • nahrazení slov jinými nebo nevhodnými

Diagnostika

Lékaři to s diagnostikou nemají vůbec jednoduché. Je třeba udělat spoustu vyšetření. Psychologické, logopedické, vyšetření svalů, které se zapojují při mluvení a vyšetření svalů mimických. EEG či CT vyšetření mozku…

Léčba

Někdy problémy samy odezní a pacient se ani nemusí pamatovat, že mluvil jinak. Jindy je ale zapotřebí spolupráce pacienta s logopedem, aby obnovil svoje původní řečové návyky. Dost často se zapojuje také psycholog, to když se nemocný bojí mluvit, nebo se cítí trapně či cize.