Blog > Onemocnění vnitřních orgánů

Silikóza ročně zabije tisíce lidí

Silikóza ročně zabije tisíce lidí

Silikóza je jednou z nejstarších nemocí z povolání na světě. Patří mezi onemocnění hromadně nazývané pneumokoniózy. Tyto nemoci zasahují plíce díky vdechování anorganických částic (částic neživého původu) prachu.

Silikózu způsobuje konkrétně vdechování prachu s obsahem krystalického oxidu křemičitého. 

Kde se s krystalickým oxidem křemičitým můžete setkat?

Křemenný prach - prach s obsahem volného oxidu křemičitého, se uvolňuje zejména tam, kde dochází ke zpracování kamene, písku nebo některých rud.

 

Riziko tedy hrozí hlavně:

 • v dolech, 
 • kamenolomech, 
 • na stavbách, 
 • ve slévárnách, 
 • v kovárnách
 • v keramických závodech,
 • ve výrobnách skla či výrobě brusného prášku
 • při ražbě tunelů

Příznaky silikózy

Riziko nemoci je v dlouhodobě asymptomatickém stavu - tzn. stav bez příznaků nemoci. Nemoc se začíná projevovat až cca po 10 letech vystavování se původci nemoci.

Mezi příznaky patří 

 • chronické bronchitidy, kašel, zahlenění a dušnost
 • menší snášenlivost námahy - pacient se rychle unaví
 • později pak námahová a následně klidová dušnost
 • promodrávání rtů nebo koncových částí těla díky dechové nedostatečnosti
 • paličkovité prsty
 • při poslechu plic fonendoskopem u lékaře je slyšitelné praskání nad plícemi

Silikóza nastartuje v plicích imunitní reakci, tělo se snaží vypořádat s cizími tělísky a začíná vznikat fibróza, což je změna tkáně plic. Ze začátku se tvoří sem tam drobné uzlíky všude v plicích, které později začínají splývat a zmenšuje se plicní tkáň. To vede k plicní nedostatečnosti.

Diagnostika nemoci

Nemoc se odhalí díky spirometrii - vyšetření plic a díky rentgenu.

Léčba

Léčba, která by silikózu vyléčila neexistuje. Léčí se tedy jen příznaky. Předepisují se antibiotika při zánětech plic, využívá se oxygenoterapie - léčba kyslíkem. Mohou se používat léky na zlepšení dýchání - bronchodilatancia.

Je-li to možné a nezbytné může dojít až na transplantaci plic.