Blog > Léčebné terapie

Scintigrafie - vyšetření z nukleární medicíny

Scintigrafie - vyšetření z nukleární medicíny

Složitý název, ale v podstatě jednoduché a nebolestivé vyšetření pomocí rentgenu a radiační látky.

Scintigrafie je vyšetření, které lékaři umožní celotělově dvourozměrně zobrazit cestu radionuklidu (radiační látky) a její distribuci buď v určitém orgánu, nebo určité oblasti lidského těla. 

Vyšetřením se dá zjistit nádorové onemocnění, patologická změna nebo třeba zánět.

Kdy se používá

Nejvíce se využívá scintigrafie lidského skeletu (kostry), kdy má za úkol odhalit změny v kostech, které mohou způsobit záněty, nebo nádory. Scintigrafie se také provádí při vyšetření plic, ledvin, srdce, prostaty či močového měchýře, mozku a dalších orgánů. Rovněž u podezření na nádor prsu se tato metoda může využít.

 

Jak probíhá vyšetření

Před vyšetřením lékař poučí pacienta a ten musí vyplnit informovaný souhlas s vyšetřením. Poté se aplikuje radiofarmakum - kontrastní látka s radionuklidem, která vyzařuje slabé gama záření a projeví se na rentgenu. Tato látka se podává většinou nitrožilně, v případě vyšetření plic inhalačně a např. při vyšetření močového měchýře pak cévkou.

Při vyšetření plic se nechá udělat snímkování téměř ihned po inhalaci. Při podání nitrožilně se čeká na rozšíření látky do těla cca 2 - 3 hodiny a snímkování se provede až pak. Samotné vyšetření trvá 15 minut až 1 hodinu. 

Při snímkování leží pacient na zádech, může zůstat oblečený, pokud nemá nějaké výrazné kovové prvky na oblečení.

Na vyšetření nejsou třeba přípravy

Před vyšetřením můžete normálně jíst i pít (jen u vyšetření močového měchýře je potřeba ho před podáním kontrastní látky vyprázdnit). Aplikace látky nebolí a nemusíte se ani obávat nějaké výrazné radiační zátěže. Vzácně se může objevit alergická reakce na kontrastní látku, ale nebojte se, lékaři jsou na to připravení a je-li třeba zasáhnou.

Radioaktivní záření, je asi stejné jako jedno vyšetření CT. Většina radioaktivní látky se z těla vyloučí močí do druhého dne, zbytek se rozpadne na neradioaktivní produkty a vyloučí se stolicí. Do vymizení látky z těla (obvykle tedy do druhého dne po vyšetření) je doporučeno nepobývat v blízkosti dětí a těhotných žen. Vyloučení radiofarmaka je možné a vhodné urychlit zvýšeným příjmem tekutin a následně jeho vymočením.

Nevyšetřují se těhotné ženy, pokud to není nezbytně nutné. Kojící ženy musí pak na 2 - 3  vynechat kojení.