Blog > Další onemocnění a hendikepy

Popáleniny

Popáleniny

Popáleniny jsou poškozením kůže nadměrným teplem patří sem opaření, kontakt s ohněm, nebo zdrojem tepla, popálení od chemikálií, popálení díky záření (opalování, svařování atd.) a popáleniny po zasažení elektrickým proudem. Nejčastějším místem vzniku popáleniny je domácnost - při vaření, pečení, opaření.

V menší míře pak dochází k popáleninám od plamenů, při výbuchu nebo od elektřiny.

 

Dělení popálenin

Popálení se dělí podle stupně závažnosti do 4 skupin

1. stupeň - zasažena je jen pokožka. Netvoří se puchýře ani otoky a pokožka je pouze zarudlá. Není ani riziko infekce, protože nedojde k narušení pokožky. Nevytvoří se zjizvení a popálenina se samovolně zahojí do několika dnů.

2. stupeň

 - povrchové - zasažena je jak pokožka tak druhá vrstva kůže - škára (její horní část). Vznikají puchýře, které jsou velmi citlivé na dotek. Rána je schopná se samovolně zahojit během 2 - 3 týdnů. Obvykle nezůstanou ani jizvy. Nová vrstva pokožky se začne tvořit do 10 dnů od popálení.

- hluboké - zasažena je jak pokožka tak hluboká vrstva škáry. Kůže je červená a bělavá. Vznikají puchýře se silnou stěnou. Začíná být těžké rozlišit 2 body, ale kůže reaguje na tlak i bolest. Rána se může samovolně zhojit do 3 - 6 týdnů. U těchto popáleni již vzniká riziko zjizvení a infekce. Pokud je popálenina na kloubu, může po zhojení dojít ke snížení hybnosti.

3. stupeň - jak pokožka tak podkoží je zničené. Rána je bílá až šedobílá a většinou už nebolí, jelikož jsou poškozena nervová zakončení. Je-li rána opravdu velmi malá je možné, že se zahojí sama. Malé a větší plochy již vyžadují kožní štěp.

4. stupeň - nejzávažnější poškození, je zničená pokožka, podkoží, včetně svalů, kostí a a dalších struktur je zuhelnatělé. Rány vyžadují kompletní rekonstrukci poškození.

První pomoc

První pomoc poskytujte bez rady s lékařem jen při lehkých popáleninách. U těžších úrazů volejte záchrannou službu.

Při lehkém popálení chladíme kůži studenou vodou, případně ránu sterilně přikryjeme a vyhledáme lékaře. Pokud není kůže poškozena je možné ránu pro jistotu vydezinfikovat. .

První pomoc u dětí

Děti jsou citlivější na změny teplot, proto lze popáleniny chladit maximálně 2 minuty. Většinou jsou u dětí popáleniny na hlavičce, což představuje celých 20 % povrchu těla a již od 5% procent se objevuje popáleninový šok. Hlavičku a krk dítěte chladíme vždy, ale trup a stehna jen jednorázově. Mohlo by dojít k podchlazení a zhoršení popálenin. Vždy vezměte malé dítě maximálně do hodiny k lékaři, nebo volejte záchrannou službu.

Jak se zjišťuje rozsah poškození

Pro zjištění procentuálního poškození povrchu těla se používá, u méně rozsáhlých poškození, velikost dlaně pacienta s prsty u sebe. To odpovídá cca 1% těla. Těžké poškození je nad 5 % a kritické nad 15 % povrchu těla.