Blog > Další onemocnění a hendikepy

Opičí neštovice - není třeba panikařit

Opičí neštovice - není třeba panikařit

V České republice se objevil první případ. Další vzorky zkoumá Státní zdravotní ústav.

I když je třeba zbystřit pozornost, není třeba panikařit. Dle vědecké obce se žádná další epidemie, jako byla ta způsobená koronavirem, konat nebude.

Původ onemocnění

První prokázaný výskyt viru byl v roce 1958 u opic dovezených do Dánska. Opice ale nejsou přenašeči nemoci, to mají nasvědomí drobní hlodavci.

V roce 1970 byl zaznamenán první přenos viru na člověka a to v Kongu. 

Teprve v roce 2003 se objevila nákaza v USA a viníkem byli drobní hlodavci dovezení z Ghany.

Až v letošním roce se objevil komunitní přenos mimo území Afriky.

 

Jak se člověk nakazí?

Člověk se může nakazit od zvířete a to buď přímo od něj nebo díky manipulaci s materiálem se kterým přišlo nakažené zvíře do styku - třeba stelivem.

Mezi lidmi se pak virus přenáší velice úzkým fyzickým kontaktem s nakaženou osobou, přenáší se také při sexuálním styku.

Virus obsahují tělesné tekutiny nakažené osoby, případně se lze nakazit přes materiál, který je nemocným kontaminován.

Virus se přenáší také kapénkami, ale na to aby se zdravý jedinec nakazil by byl třeba delší kontakt.

Příznaky

Od nakažení trvá cca týden až dva než se objeví první příznaky nemoci. Ty zahrnují zvýšenou únavu, slabost, zduřelé uzliny, vyrážku, poškození sliznice ústní dutiny a samozřejmě také infekční puchýřky, kterých mohou být až tisíce. Vyrážka a puchýře jsou silně svědivé a bolestivé, ke konci přechází do strupu, který odpadne a může zanechat jizvu.

Léčba

Žádná specifická léčba neexistuje. Dají se použít vakcíny proti pravým neštovicím, proti kterým se očkovalo do roku 1980. Dále se používají antivirotika, je-li třeba a látky z krve osob, které byly očkované proti pravým neštovicím.

Délka nemoci

Onemocnění trvá od 2 - 4  týdnů a téměř všichni nakažení se vyléčí. V Africe, kde tyto neštovice znají a mají nevyhovující lékařské podmínky, byla smrtnost jen kolem 3%.

Ohrožené skupiny a prevence

Mezi ohrožené skupiny patří osoby s poruchou imunity, nebo s nedostatečně vyvinutou imunitou - děti.

Prevencí při podezření na styk s někým nakaženým, je udržování odstupu. Nedotýkejte se bez ochrany stejných materiálů jako nakažený, nebuďte s nakaženým v úzkém kontaktu.