Blog > Nevidomí

Odlišnosti knih pro nevidomé

Odlišnosti knih pro nevidomé

Víte o tom, že naše písmo, tedy latinka, není vhodným typem písma pro nevidomé?

Proto Louis Braille vytvořil v roce 1825 písmo šestibodové - Braillovo. Je uspořádané do dvou sloupců a tří řad.

Jenže toto písmo je náročné pro učitele nevidomých, kteří mohou být bez ztráty zraku. Navíc přepis zabíral spoustu místa. Nevidomí byli díky tomu izolovaní od běžného systému vzdělávání. Díky vývoji technologie se ale situace značně zlepšila. Ne, že by se upustilo od používání Braillova písma, ale díky audiotechnologiím, je tu více možností.

Zejména pak pro starší osoby, které přijdou o zrak a nechtějí se už učit písmo pro nevidomé je to požehnáním.

První audioknihy začaly být publikovány na magnetofonových kazetách. Což je pro dnešní generaci už téměř neznámé slovo. Dnes je nejpoužívanějším formátem audioknih mp3.

 

V čem se liší audiokniha pro nevidomého od té běžné

Má mnohem více kapitol, člení se takto proto aby nevidomý nemusel složitě hledat, kde přestal s poslechem.

Každá z kapitol je označena číslem - zvukovou nahrávkou - je-li text knihy čten mužem, pak je hlasová stopa v podání ženském a naopak. 

Filmy pro nevidomé

Z filmu se ponechá zvuková stopa, ta se doplní zvukovou stopou vypravěče, který popisuje obraz. 

Kde se dají audioknihy pro nevidomé sehnat

Ve specializovaných knihovnách pro nevidomé. Na příslušných odděleních univerzit.

Jednou z těchto specializovaných knihoven je i Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, kde je půjčování osobně i poštou pro nevidomé zdarma.

Další takovou službou je Audiotéka.cz, která umožňuje stažení audioknih do telefonu či počítače. Tady jsou ale knihy placené.