Blog > Další onemocnění a hendikepy

Očkovací schéma Covid - 19 vakcíny

Očkovací schéma Covid - 19 vakcíny

Ministerstvo zdravotnictví počítá se třemi vlnami očkování. Během zbytku letošního roku a v roce příštím má být připraveno téměř 7 milionů dávek vakcíny proti novému koronaviru.

  • Do konce roku 2020 (není to ještě potvrzené) má být k dispozici vakcína pro 400 tisíc osob.
  • V lednu až březnu to budou dávky pro 1 milion osob.
  • V dubnu až červnu pro 2,62 milionu osob.
  • V červenci až září pro 2,42 milionu osob.
  • V říjnu až prosinci pak pro 382 tisíc osob.

Očkování bude ze začátku probíhat hlavně ve fakultních a krajských nemocnicích, centrech Státního zdravotního ústavu a dalších centrech zdravotních ústavů. Postupně se bude očkování nabízet i v ordinacích praktických lékařů, kteří na to budou vybaveni. Některé vakcíny vyžadují skladování při velmi nízkých teplotách, na což praktici nejsou vybaveni a tudíž je logické, že tyto vakcíny nabízet nebudou.

 

Kdo bude první?

  1. V první etapě očkování budou naočkováni hlavně senioři, zdravotníci, záchranáři, zubaři, lékárníci a sociální pracovníci.
  2. V další etapě přijdou na řadu učitelé, hasiči, vládní činitelé, armáda, krizové štáby a pracovníci nezbytní pro fungování státu - pracovníci v energetice, státní úředníci.
  3. V poslední etapě pak bude prostor pro pojištěnce, kteří budou mít o očkování zájem.

Téměř všechny vakcíny vyžadují aplikaci dvou dávek mezi kterými bude cca 30 dní odstup.

Očkování nebude možné dříve než za 14 dnů od ukončení izolace při prodělání  onemocnění Covidem s příznaky. A za 7 dní v případě bezpříznakového onemocnění.

Tak co? Necháte se očkovat?