Blog > Psychika

OCD - obsedantně kompulzivní porucha

OCD - obsedantně kompulzivní porucha

Pokud občas kontrolujete, jestli jste opravdu zamkli dveře, nebo vypnuli sporák, není to nic divného. 

Pokud ale máte svoje rituály, a obavy z toho co by se stalo, kdyby jste to neudělali ovlivňují váš život a nutkání nedokážete ovládnout, je možná budete chtít zjistit, jestli v tom není něco víc.

 

Obsedantně kompulzivní porucha

patří mezi úzkostné poruchy a z jejího názvu je patrné, že má dvě části.

Obsese 

psychologové tak nazývají nechtěné, stále se opakující nutkavé myšlenky. Často vedou k obavám a úzkosti. Jejich předmětem jsou většinou obavy ze znečištění / ušpinění, obava o zdraví, ztráta sebekontroly. Obsese může mít podobu obrazu nebo impulzu.

Kompulze

Diskomfort a napětí, kterou způsobuje obsese, se snaží nemocný vyrovnávat. Tzv. kompulzemi. Což je zpravidla opakující se chování, které má obsesi zmírnit nebo vyřešit. Například opakovaným mytím rukou, častou kontrolou svého zdraví, ale třeba i pověrčivými rituály, jako třeba známé klepání na rám dveří Sheldona Coopera ze seriálu Teorie velkého třesku.

Depersonalizace

V rámci OCD se může vyskytnout i problém označovaný jako depersonalizace. Netýká se ovšem všech pacientů. Depersonalizace je pocit, že člověk je sám sobě cizí, přijde mu, že své chování neovládá, jako by to nebyl ani on. Cítí se, jako by u něj proběhla změna a nebyl to on. Zůstává ale zachován vztah k realitě. 

Nejčastější typy obsese:

  • strach z nemoci a obavy o zdraví ať, již svoje, nebo svých blízkých

  • nutkání ubližovat sobě, nebo ostatním, případně zvířatům

  • nutkání k neobvyklým až nepřirozeným sexuálním zkušenostem

  • nutkání udělat něco “šíleného”, kontroverzního nebo nebezpečného

Nejčastější typy kompulze:

  • opakované kontroly spotřebičů, uzamčení zámků atd.

  • neustálá hygiena, umývání rukou a desinfekce nebo čištění věcí

  • hromadění věcí

  • mluvení v duchu nebo opakování si něčeho v duchu

  • počítání

  • kontrola fyziologických funkcí

 

Jak poznat obsedantně kompulzivní poruchu?

Všimli jste si u sebe nebo někoho blízkého, že se vám opakovaně vtírá stejná myšlenka, která ve vás vyvolává špatné a nepříjemné pocity? Vrací se tato myšlenka, i když se ji snažíte ignorovat? Nutí vás to vykonávat nějaké “vzorce” chování a pokud to uděláte uleví se vám. Jenže jen na nějakou dobu? 

Pokud vás toto obtěžuje a ztěžuje to i běžný život, je na čase navštívit odborníka a nechat si pomoc.

Nejdůležitější je vůle nechat si pomoc a problém řešit.