Blog > Neslyšící

Novinky v příspěvcích zdravotních pojišťoven pro lidi s vadami sluchu

Novinky v příspěvcích zdravotních pojišťoven pro lidi s vadami sluchu

Od ledna 2020 budou pojišťovny platit sluchadla na obě uši. Většina dospělých  tedy dosáhne na dvojici kochleárních implantátů, což do teď nemohla.

Také jste zaznamenali podobné články na konci roku? Jenže je tu háček. Tato dohoda se teprve chystá a není schválena v zákoně. Pokud by novela zákona 48/1997 Sb., který úhrady pojišťoven řeší, byla schválena v nynější podobě, začne platit nejspíše až od ledna 2021.

 

Co je kochleární implantát?

Kochleární implantát je zařízení, které obchází špatně fungující část ucha, a vysílá signály přímo na sluchový nerv. Skládá se z implantátu a zvukového procesoru. 

Elektroda implantátu se neslyšícímu zavede do kochley – hlemýždě, kde stimuluje nervy vnitřního ucha a nahrazuje tak jeho funkci. Zvukový procesor je pak umístěn zvenku za uchem.

Je to vlastně takové malé digitální zařízení za uchem, které komunikuje s implantátem v uchu, a dokáže navrátit sluch těm, u kterých nic jiného už nepomohlo. Kochleární implantát pro obě uši, by u vhodného pacienta dokázal zlepšit porozumění a pomohl s návratem do normálního života. Dokáže totiž  rapidně zlepšit sluch v hlučném prostředí.

Pokud by se novela zákona schválila pojišťovny by proplatili implantáty v plné výši ( cca 200 tisíc korun). A zkrátila by se i doba pro výměnu jedné z částí implantátu – řečového procesoru, z deseti na sedm let.

Jaké příspěvky tedy aktuálně platí?

- Děti do 18 let včetně mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 10 000 korun na každé sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 20 000 korun.

- Dospělí mají nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 7 000 korun.

- Dospělí hluchoslepí mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 7 000 korun na každé jedno sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 14 000 korun.

- U náhlavního sluchadla, např. při ztrátě sluchu při anomálii zvukovodu - dospělí i děti mají nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 10 500 korun.

- U brýlového sluchadla na kostní vedení jedno- nebo oboustranné - děti i dospělí mají nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 12 000 korun.

- Výměna řečového procesoru –  děti i dospělí mají nárok na jeden příspěvek 180 000 korun jednou za 7 let (do listopadu 2019 to bylo po 10 letech). Tato úprava však platí pouze pro implantáty aplikované po 1. prosinci 2019. Ti, kteří podstoupili implantaci dříve si budou moci vyměnit řečový procesor nejdříve po 10 letech od operace, tak jak je tomu dosud.