Blog > Legislativa

Novinky v nároku na pořízení motorového vozidla

Novinky v nároku na pořízení motorového vozidla

Díky přeplněným novinám a zprávám o Covidu, jste možná nepostřehli, že vláda schválila úpravu nároku na pořízení motorového vozidla.

Nárok na pořízení se rozšířil tak, že nyní mohou žádat i osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku mají osoby s demencí. Nová úprava se snaží také o zjednodušení administrativy příspěvku na mobilitu i příspěvku na zvláštní pomůcku.

 

Příspěvek na pořízení motorového vozidla pro autisty

Nově vznikl nárok na pořízení motorového vozidla do výše 200 tisíc Kč pro osoby se závažným funkčním dopadem poruch autistického spektra a nemusí současně být do určité hloubky mentálně postižení. Stávající úprava umožňovala podat žádost jen pro osoby s PAS, které měly rovněž mentální retardaci určité závažnosti.

Nově budou mít nárok i autisté u kterých se i přes léčbu vyskytují závažné projevy agrese a nemohou díky tomu využívat například hromadnou dopravu.

Příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby s demencí

Novinkou je také příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby s demencí. Budou si moci dovolit zažádat až o 350 tisíc Kč na úpravu koupelny a WC. V případě pořizování plošiny či ližin a pod. až o 400 tisíc Kč.

Demencí trpí hlavně senioři a je jedním z nejčastějších onemocnění u této skupiny obyvatel. MPSV proto chce podpořit rodiny takto postižených osob.

Snadnější vyřízení příspěvku

Upravuje se postup žádosti na pořízení motorového vozidla v případě, kdy je cena vozidla známa již před rozhodnutím o nároku. Nebude tedy třeba řešit situaci, kdy se snižuje výše příspěvku dle ceny vozidla a rozdíl v případě nižší ceny vozidla musí lidé vracet.

U příspěvku na mobilitu bude jednodušší řízení o zastavení a obnovení výplaty příspěvku. 

Změny v zákoně by měly platit od 1. ledna 2022. Úpravy ale ještě musí schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky.