Blog

Témata článků

Každý jazyk na světě má svoji psanou formu. Písmo uchovává naše vzpomínky a myšlenky pro další generace, pomáhá s učením a vlastně i baví. Vždyť čtení je pro mnoho lidí přímo vášní. Neslyšící a sluchově postižení komunikují ve znakovém jazyce. A...
Vždy, když nefunguje některý z lidských smyslů, stává se pro postiženého svět zcela jiným hřištěm, než to, na kterém hrají smyslově zdraví jedinci. Aby se pravidla hry vyrovnala a obě strany měly stejné životní podmínky, mělo by přirozeně docházet ke kompromisům a boření bariér. V případě ohluchlých a...
Nevnímat svět jedním z nejdůležitějších smyslů, sluchem, je těžké. Co je ale ještě těžší, jsou předsudky okolí a velmi ztížené profesní uplatnění. Proč? Protože vázne komunikace. Při troše snahy není ovšem nemožné vůbec nic. Ani zaměstnat neslyšícího . Sluchové...