Blog > Onemocnění vnitřních orgánů

Mít stomii není důvod ke studu

Mít stomii není důvod ke studu

Jsou okamžiky, které nám dokáží obrátit svět vzhůru nohama. Jedním takovým životním zlomovým bodem je chvíle, kdy z lékařových úst zazní věta se slovem stomie.  Není jiná medicínská cesta, jak pacientovy obtíže vyřešit, než umělým vývodem. Co je stomie? Dá se s ní plnohodnotně žít? A nestydět se za ni?

Zbytečně tabuizovaná stomie

Stomie představuje krajní řešení některých onemocnění trávicího a močového systému. Přichází na řadu v momentě, kdy ostatní léčebné metody selhávají. Stomie je umělý vývod, který umožňuje pacientovi vyprazdňování. Stolice, střevní obsah nebo moč odchází z těla uměle vytvořenou a nepřirozenou cestou. Ale odchází. A to je pro lidský život nesmírně důležité.

Vyprazdňujeme se všichni. Je to jedna ze základních lidských potřeb. Přesto je však povědomí o stomii trochu tabuizované. A to by rozhodně nemělo. Mít vývod neznamená žádnou ostudu. Právě naopak. Člověk se stomií má za sebou pořádný kus cesty, kdy bojoval o své zdraví. A vyhrál. Není za co se stydět.

 

Druhy stomií

Vývod bokem může být trvalý, kdy závažnost onemocnění nebo poškození svěrače je nevratné a předpověď na zlepšení zdravotního stavu je nulová. Existuje ovšem i varianta dočasné stomie, která podporuje hojení daného onemocnění nebo neprůchodnosti. V okamžiku zlepšení zdravotních obtíží je umělý vývod odstraněn.

V rámci trávicího a močového traktu rozlišujeme tři základní druhy stomie. Kolostomie, Ileostomie a urostomie.

Kolostomie

Kolostomie je nejčastější stomií a je aplikována pro vývod tlustého střeva. Kolostomie se provádí třemi různými způsoby. Na přechodu tenkého a tlustého střeva (vyváděný obsah je řídký), na přímém tračníku (z těla odchází kašovitý obsah) anebo na esovité kličce (obsah střev je již tuhý).

Kolostomie je dočasné nebo trvalé východisko například nádorovitých onemocnění, při ztrátě funkce svěrače, proděravění nebo krvácení střeva nebo zánětech tlustého střeva.

Ileostomie

Ileostomie je většinou důsledkem nutnosti odebrání tlustého střeva. Je to druh stomie, která vyvádí řídký obsah tenkého střeva. Může být řešena jedním nebo dvěma otvory. Ileostomie je nejnáročnější na péči a údržbu, protože tenké střevo pracuje neustále a tím pádem dochází i k neustálému vytékání. Navíc obsah tenkého střeva obsahuje trávicí šťávy, které jsou vůči pokožce agresivní.

Možnost úlevy pro pacienta představuje KOCK rezervoár, tedy kapsa se speciálním vývodem, který stačí vypouštět zhruba po 7 hodinách. Lidské tělo je přizpůsobivé a po určitém čase samo pochopí, že funguje jinak. Tenké střevo začne svůj obsah zahušťovat a stomikovi usnadní péči o sebe sama.

Urostomie

Urostomie je nejméně běžnou stomií. Dochází k ní v případech, kdy je v močovém ústrojí překážka bránící odvodu moči z ledvin do močovodů a močového měchýře. Vývod močovodů na povrch břicha (uterostomie) umožní normální odtok moči, ovšem je velmi náročná na péči z důvodu rizika infekce ledvin. Urostomie bývá řešená i KOCK rezervoárem nebo přes tenké střevo, kdy hrozí menší pravděpodobnost infekce, než s uterostomií.

V medicíně se můžeme setkat ještě s gastrostomií, což je vývod dopravující výživu přímo do trávicí soustavy a tracheostomií, která přímo z průdušnice umožňuje dýchání.

Život se stomií

Nějaký čas po operaci se stomie mění. Mizí otok a stomie zmenšuje svůj průměr. Život se stomií je proto náročný především v době po zákroku, kdy se nemocný musí s novou životní situací vyrovnávat. A také se učí vývod obsluhovat. Má k dispozici moderní pomůcky v podobě jednodílných (při každé výměně se mění sáček i s podložkou) nebo dvoudílných systémů (podložka se mění jednou za 3 dny, sáček při každém čištění).

Se zvládáním obsluhy stomie pomáhá stomasestra. Naučí pacienta, jak se všemi pomůckami zacházet a jaké si vybrat. Kromě různých variant sáčků (průhledné, neprůhledné, s výpustí či bez, s filtrem i bez něj) a podložek, obsahuje sortiment pomůcek pro stomiky i podpůrné pásy, přípravky pro neutralizaci zápachu, péči o pokožku v okolí stomie nebo speciálně přizpůsobené spodní prádlo a plavky.

V okamžiku, kdy se stomik vyrovná se svým hendikepem a naučí se o stomii pečovat, může se pomalu vydat vstříc plnohodnotnému životu. Důležité je samozřejmě dodržovat správný výživový režim doporučený lékařem a dbát i na dostatečný pitný režim. Dobré je i začlenit se mezi ostatní stomiky. Nemocný zjistí, že na své trápení není sám a může přijímat praktické rady od ostřílenějších parťáků se stejným postižením.

Žijete se stomií? Nevěšte hlavu. Hlavní je, že žijete. Nestyďte se za něco, za co se stydět nemusíte. Neschovávejte se před světem. Užívejte si života plnými doušky.

Potkali jste člověka se stomií a nevíte, jak se chovat? Přirozeně. Lítostivé nebo opovržlivé pohledy zažeňte a nasaďte přirozenost. Vždyť člověk naproti vám je stejný jako vy. Jen se vyprazdňuje trošku jiným způsobem.