Blog > Genetická onemocnění

Makulární degenerace

Makulární degenerace

Onemocnění sítnice, které může vést až ke slepotě. To je věkem podmíněná makulární degenerace a hlavně její vlhká forma.

V České republice toto onemocnění postihuje asi 1500 osob ročně.

Makulární degenerace postihuje většinou osoby nad 65 let, ale nejsou výjimky ani v nižším věku. Toto onemocnění zasahuje centrální část sítnice - žlutou skvrnu neboli makulu. Pacient má poté problémy rozlišovat detaily. Nedokáže rozpoznat známé tváře, přečíst číslo domu nebo má problémy při luštění křížovek.

 

Dvě formy onemocnění

Makulární degenerace má dvě formy. Suchou a vlhkou formu.

Suchá forma 

postihuje asi 90 % pacientů a jen desetina jich má výraznější ztrátu zraku. Tato forma je pomalejší a poškození zraku je pozvolné. Projevuje se zánikem světločivných a pigmentových buněk sítnice. Typické je pak hromadění patologických tělísek v hloubce sítnice, kterým se říká drúzy. Sítnice se ztenčuje a postupně odumírá.

Vlhká forma

postihne sice jen 10% pacientů ale převážná většina jich přijde o zrak. Tato forma je velmi rychlá a během několika týdnů dochází ke ztrátě zraku. Při této formě prorůstají nové cévy do žluté skvrny (makuly). Cévy pak propouští tekutinu a jejím hromaděním vznikne otok, v horším případě až krvácení. Žlutá skvrna je závažně porušená a ztrácí svoji funkci.

Léčba

Pro léčbu je důležitý čas. Je proto velice důležité chodit na preventivní oční prohlídky. Zachytí-li se nemoc včas, výrazně stoupne šance na záchranu zraku.

Suchá forma se zpomaluje léky ve formě kapslí s obsahem luteinu, zeaxanthinu a antioxidantů.

Vlhká forma se pak léčí nitroočními injekcemi. Při splnění podmínek je hradí pojišťovna. A samotný zákrok bývá nebolestivý.

 

Myslete na své oči a choďte na preventivní prohlídky, zrak máme jen jeden!