Blog > Další onemocnění a hendikepy

Koronavirus - jste ohroženou skupinou?

Koronavirus - jste ohroženou skupinou?

Koronavirus je již téměř rok mezi námi. Připravili jsme proto seznam většiny rizikových faktorů, které mohou být příčinou horšího průběhu onemocnění.

Pokud jste v některé ohrožené skupině, je třeba se více chránit a dbát důsledně na opatření proti nákaze. Zvláště pak v tomto chladném počasí.

Nejčastěji ohrožené skupiny

  • Po celém světě se odborníci shodují, že nejohroženější skupinou obyvatelstva jsou senioři a lidé nad 60 let.
  • Horším průběhem nemoci trpí zejména muži.
  • Další skupinou jsou lidé postiženi nějakou chronickou nemocí. Patří sem zejména obezita, diabetes, plicní nemoci (CHOPN, Astma..), hypertenze - vysoký krevní tlak, imunodeficit - snížená imunita a také alergie.
  • Velké riziko hrozí také lidem s oslabenou imunitou v důsledku léčby - onkologickým pacientům, lidem po transplantacích
  • Zvláště ohrožená skupina obyvatel jsou také lidé bez domova, bez ohledu na věk. Zde je problém v dostatečném distancování od ostatních, v horším přístupu k hygienickým prostředkům, lékům, ošacení a zdrojům tepla.
  • Objevily se také informace, že lidé s krevní skupinou A a AB jsou k nemoci náchylnější než ostatní.

Horší průběh onemocnění lze také předpokládat u kuřáků a lidí holdujících alkoholu.

 

 

Jak se bránit?

Dodržujte důsledně opatření vlády - noste roušky, myjte si často a pečlivě ruce, používejte dezinfekci. Dodržujte rozestupy. Nestýkejte se s viditelně nemocnými. Pokud máte nařízenou karanténu, dodržujte ji, nechoďte ven, snažte se zajistit si potřeby díky pomoci druhých. Pokud to není možné vycházejte jen na nezbytně dlouhou dobu, použijte kvalitní roušky, rukavice a ihned po příchodu domů, veškeré použité pomůcky bezpečně zlikvidujte - zabalte je do igelitového pytlíku s uzavíráním, ten vložte do dalšího igelitového pytle a vyhoďte. Umyjte si ruce dezinfekcí.

Podpořte imunitu - choďte na procházky do přírody, otužujte se. Dbejte na dostatek vitamínů, zejména vitamínu C a D. Můžete zkusit i různé volně prodejné preparáty na podporu imunity.