Blog > Neurologická onemocnění

Každý záchvat nemusí znamenat epilepsii

Každý záchvat nemusí znamenat epilepsii

Epilepsie je neurologické onemocnění mozku. Projevuje se nevyprovokovanými záchvaty.

Ale ne každý záchvat vypadá jako křeče s pěnou u úst. Záchvat se může projevit i pouhým zahleděním se, brněním, nebo výpadkem paměti.

Diagnózu stanoví lékař odborník - neurolog a to po vyšetření pacienta pomocí zobrazovacích metod, jako je EEG, CT nebo MRI.

Dle statistik má asi 10% lidí ve svém životě nějaký záchvat, ale u celé čtvrtiny z nich jsou příčinou užívání léků, porucha metabolismu apod.

 

Druhy epilepsie

Epilepsií lze onemocnět kdykoli během života. Podle příčiny ji dělíme na:

Idiopatickou 

- u této formy není známá příčina, může být způsobena genetikou.

Sekundární

 - jinak také symtomatická má jasnou příčinu (poranění mozku, nádor na mozku, mozkovou mrtvici, metabolické poruchy nebo např. onemocnění Alzheimerovou chorobou).

Kryptogenní

 - má také specifickou příčinu, jen ji nelze určit dostupnými možnostmi.

Rizikové faktory pro vznik záchvatu

 • zapomenutá léčba (vynechání léku), 
 • nevyspalost - nedostatek spánku, 
 • stres a velké emocionální vypětí
 • hormonální změny,
 • systémové onemocnění,
 • nebo horečka, 
 • určité léky,
 • blikající světlo a nemusí jít o svítidlo ale např. střídání světla a stínu při jízdě autem

První pomoc pro postiženého záchvatem

 • Snažte se pacienta ochránit před zraněním, položte jej na rovnou podložku, ideálně na podlahu a dejte mu něco měkkého pod hlavu. Z dosahu odstraňte cokoli o co by se mohl poranit. 
 • Křečim nebraňte, nechte záchvatu volný průběh. Nikdy se nesnažte s postiženým manipulovat násilím.
 • Jazyk nevytahujte, ale můžete se pokusit postiženému otočit hlavu bokem, aby mohly sliny nebo krev z prokousnutého jazyka odtékat
 • Zůstaňte v klidu a počkejte s postiženým až do úplného konce záchvatu, obvykle přejde do 5 minut. Zjistíte to tak, že Vám postižený je schopen normálně odpovědět na otázku např. na jméno nebo datum

Kdy zavolat lékařskou pomoc

 • Pokud je záchvat neobvykle dlouhý - nad 5 minut
 • Pokud se stav postiženého ani do 30 minut od záchvatu nevrací do normálu (špatně komunikuje, je zmatený, má poruchu dýchání apod. ) 
 • Pokud dojde k poranění, nebo máte podezření na skryté poranění (např. postižený upadl a udeřil se do hlavy).