Blog > Nevidomí

Jarní Agora 2021

Jarní Agora 2021

Agora je konference o informačních a komunikačních technologiích věnovaná zrakově postiženým.

Od roku 2015 ji pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity. Než zasáhla pandemie, konala se vždy v prostorách Masarykovy univerzity na Komenského náměstí 2 v Brně.

Letošní Jarní Agora 2021 proběhne díky opatřením on-line a to ve čtvrtek 27.5. 2021 od 16 - 18 hodin.

Hlavním posláním Agory je představit zrakově postiženým novinky v informačních a komunikačních technologiích, zvýšit jejich digitální gramotnost a umožnit jim tak využívat dostupné kompenzační pomůcky pro jejich postižení.

Informační a komunikační technologie přinášejí dnes poměrně dobře dostupná řešení ke kompenzaci těžkého zrakového postižení. Problém je ale v tom, že postižení je nemusí vždy správně používat nebo o daných možnostech vůbec neví.

Více informací naleznete na stránkách https://agora.muni.cz/