Blog > Legislativa

Jaké výhody přináší průkaz TP, ZTP a ZTP/P

Jaké výhody přináší průkaz TP, ZTP a ZTP/P

O průkaz se žádá na příslušném Úřadu práce. Již jste držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P? A víte jaké výhody můžete čerpat?

 

Výhody

Typ průkazu

Vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích hromadné dopravy (kromě míst s místenkou)

TP, ZTP, ZTP/P

Přednost při osobním projednávání, vyžaduje-li jednání delší čekání, zejména stání (kromě nákupu v obchodech, placených služeb a zdravotnických zařízení)

TP, ZTP, ZTP/P

Bezplatná doprava MHD (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro)

ZTP, ZTP/P

Sleva 75 % ve vnitrostátní přepravě v 2. třídě osobního vlaku a rychlíku a v autobusech

TP, ZTP, ZTP/P

Bezplatná doprava průvodce v MHD a vnitrostátní dopravě

ZTP/P

Bezplatná doprava vodicího psa (pro nevidomou osobu bez průvodce)

ZTP/P

Parkovací karta platná v EU (vydává sociální odbor MěÚ, umožňuje parkovat na místech pro invalidy), parkovné se řídí vyhláškou, může být zdarma ale není to dané ze zákona

ZTP, ZTP/P (kromě osob se sluchovým postižením)

Průkaz slouží jako dálniční známka

ZTP, ZTP/P

Parkovací místo v místě bydliště (žádat na odboru dopravy MěÚ)

ZTP, ZTP/P

Osvobození od poplatku za psa

ZTP/P

Osvobození od správního poplatku za ověření podpisu

ZTP, ZTP/P

Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku

ZTP, ZTP/P

Osvobození od ekologické daně

ZTP/P

Osvobození od daně ze staveb

ZTP, ZTP/P

Sleva na daň z příjmu

ZTP/P

Sleva na telefon

ZTP se sluchovým postižením, ZTP/P

Slevy na tarif u některých mobilních operátorů

ZTP se sluchovým postižením, ZTP/P

Vydání euroklíče platného v EU (upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace k otevření veřejných WC, výtahů, schodišťových plošin apod.)

TP, ZTP, ZTP/P

Vydání ŘP zdarma

ZTP, ZTP/P

Sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce

Nenárokové pro ZTP a ZTP/P