Blog > Onemocnění vnitřních orgánů

Budou aminokyseliny pomáhat s diabetickou neuropatií?

Budou aminokyseliny pomáhat s diabetickou neuropatií?

Co jsou aminokyseliny

Aminokyseliny jsou živiny, které se už v pravěku využívaly jako zdroj života. Také tvoří cca 20% lidského těla. Pomáhají tvořit tělesné buňky, hormony a enzymy a přispívají k vývoji různých základních funkcí těla.

Aminokyseliny mají dvě formy 

  •  esenciální - což jsou aminokyseliny, které najdeme ve stravě.

  • neesenciální - ty si vyrábí samo lidské tělo

 

Pro diabetiky jsou důležité dvě aminokyseliny:

Serin - je tzv. neurotransmiterem - přenašečem signálů v nervové soustavě. Je ale i základním kamenem pro enzymy a bílkoviny a řídí chemické i biologické procesy.

Nedostatek serinu se spojuje s neurodegenerativními poruchami jako je makulární degenerace, která způsobuje ztrátu zraku nebo třeba s Alzheimerovou chorobou.

V normálním případě si serin umí lidské tělo tvořit samo - jde totiž o neesenciální aminokyselinu. Ale v případě některých nemocí, mezi něž patří diabetes, je jeho tvorba nedostatečná.

Serin najdeme v ořechách, vejcích, čočce, rybách, sojových bobech nebo např. v mladém ječmeni.

 

Glycin - je přenašečem v nervovém systému, vyskytuje se ve svalovině, kůži a pojivových tkáních. Velké množství glycinu je také v kolagenu a keratinu.

Glycin je také neesenciální aminokyselinou - tvořenou z jiných  - se serinu a threoninu. 

Pro diabetiky je důležitý, protože napomáhá regulovat hladinu cukru v krvi.

Málo glycinu v těle je sice poměrně vzácné, ale objevit se může právě u diabetiků, osob s ravinou, s AIDS nebo u podvyživených osob.

Glycin se vyskytuje v zelených potravinách - kapustě, okurkách, zelí, špenátu, v kiwi ale také v banánech, rybách nebo sýrech a luštěninách.

Co je periferní neuropatie?

Periferní neuropatie se projevuje jako necitlivost nebo slabost v horních a dolních končetinách.

Může dodávání serinu a glycinu pomoci diabetikům v boji s diabetickou neuropatií?

Vědci zkoumali vliv těchto aminokyselin u diabetických myší. A přišli na to, že nedostatek serinu a glycinu způsobil vyšší riziko periferní neuropatie. Naopak, když byl serin a glycin myším dodáván uměle, onemocnění se výrazně zpomalilo nebo úplně vymizelo.

Vše je tedy ještě ve vývoji, ale je možné, že v budoucnu budou aminokyseliny diabetikům pomáhat.