Blog > Nevidomí

Braillovo písmo a komunikace nevidomých

Braillovo písmo a komunikace nevidomých

Smyslové postižení často umožňuje hendikepovanému vést plnohodnotný život. Obzvlášť v dnešní době, kdy kompenzační pomůcky dokážou to, co ještě před pár lety bylo nemyslitelné. Jak jsou na tom nevidomí? Zůstávají v mimoverbální komunikaci odkázání na Braillovo písmo nebo i jim moderní doba pomáhá naplno?

Co je Braillovo písmo?

Braillovo písmo je soustava znaků přizpůsobená osobám s postižením zraku. Písmo netvoří klasická písmena a číslice, ale 64 různých znaků, vytlačených do papíru po 6 bodech v rozestavení obdélníků 2 x 3. Tento systém umožňuje nevidomým a slabozrakým číst pomocí hmatu naprosto svépomocí.

Princip Braillova písma je v jednotlivých jazycích totožný, přesto se regionálně liší o specifická písmena dané země. U nás například o písmena s diakritikou. V některých jazycích je Braillova abeceda propracovanější a jednotlivé znaky odpovídají celé skupině hlásek. V případě, že chce čtenář číst cizojazyčnou knihu, musí se těmto odlišnostem naučit.

Za vynálezem Braillova písma stojí Louis Braille, sám od dětství osleplý. Když zvídavý chlapec ve dvanácti letech potkal vojáka Charlese Barbierse a ten mu ukázal vojenskou abecedu, v pohodě čtenou v noci, Louis se inspiroval a už v patnácti letech měl základy nového písma. První kniha psaná Braillovým písmem vyšla v roce 1829. Tenkrát se nijak neuchytila. Louis, ale celý život na abecedě pracoval a až po jeho smrti se písmo začalo postupně šířit a používat.

 

Vášeň pro knihy

I nevidomý může být vášnivým čtenářem knih. Dostupnost literatury má samozřejmě ztíženou. Nemůže jen tak popadnout svoji bílou hůl a vyrazit do knihovny. Málokterá totiž knihy v Braillově písmu nabízí. Skvělou institucí je proto KTN, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Tato půjčovna knih je zaměřena na zprostředkování knih ve slepeckém písmu nebo zvukovém záznamu přímo na pobočce, poštou, ale i digitálně.

Skvělou příležitostí pro nevidomé je i rozšířená popularita audioknih. Mnoho současné literatury tak vychází ve zvukové formě.

Počítače s hlasovým a hmatovým výstupem

Braillovo písmo je skvělá věc. Pro knihy nebo dokumenty. Ale co s elektronickou komunikací? Vždyť kdo dnes ke komunikaci využívá papír? Asi nikdo. Aby se i slabozrací a nevidomí mohli maximálně zapojit do běžného života, studovat, pracovat a bavit se, potřebují počítač se speciálním software. Počítač, který má zvukový a hmatový výstup.

Zvukový výstup je vlastně čtečka, která předčítá vše, co na obrazovce vidí. Čtečka je již dnes běžnou součástí valné většiny operačních systémů. Hmatový výstup je zjednodušeně řečeno systém, díky kterému uživatel píše bodovým (Braillovým) písmem, čte na speciálním braillovském displeji a tiskne na tiskárně, též speciálně přizpůsobené bodovému písmu.

Jak komunikovat s nevidomým, který používá čtečku?

Stejně jako při komunikaci se slepeckým psem by měl mít vidomý člověk na paměti pár jednoduchých pravidel, jak s nevidomým elektronicky komunikovat. Stačí zapojit selský rozum a představit si, jak váš text bude předčítat čtečka. Piště tedy srozumitelně. Snažte se vyvarovat totožnému slovu psanému dvakrát za sebou, i když je oddělujete interpunkčním znaménkem. Vyhněte se grafickým prvkům vkládaným do textu. Nedělejte zbytečně moc mezer mezi řádky a odstavci, čtečka v tomto místě přečte slovo „nic“.

Moderní komunikační technologie pro nevidomé

Práci s elektronikou usnadňují nevidomým i různé programy a aplikace. Ty nejnovější budou podrobně představeny 7. dubna 2018 v Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO. Mimo jiné tu můžete očekávat přednášku o OrCam MyEye, unikátním přenosném zařízení pro počítačové vidění s prvky umělé inteligenci. Tato speciální pomůcka by měla být velmi brzy k dispozici i českým uživatelům.

Box One4All nebo UFO umožní lidem s těžkým postižením zraku kontrolovat třeba teplotu a vlhkost vzduchu nebo popisovat objekty pomocí NFC štítků. Spoustu novinek přinese i digitální rádio pro nevidomé a slabozraké DAB+. Kromě kvalitnějšího zvuku a rozšířené nabídky programů, nyní nevidomým umožní kompletní nastavení a ovládání v češtině prostřednictvím hlasového výstupu.

Velmi zajímavou přednáškou bude jistě i povídání o 3D tisku pro zdravotně postižené. Účastníci se dozvědí vše o 3D tiskárnách i pravidlech, která by se měla dodržovat, aby výsledný tisk přinesl dostatečný hmatový komfort.

Práce pro nevidomé

Díky vhodným kompenzačním pomůckám se mohou nevidomí aktivně začlenit do pracovního procesu. Najít vhodnou práci může být někdy pěkně složitá záležitost. Jste v této situaci? Hledáte zaměstnání? Pomůžeme vám. Registrujte svůj životopis do naší databáze a nechte vstřícné zaměstnavatele, kteří dávají příležitost všem bez rozdílu hendikepu, aby si vás našli.