Blog > Neurologická onemocnění

Afázie aneb neschopnost vyjádřit se slovy

Afázie aneb neschopnost vyjádřit se slovy

Afázie je nemoc, kdy má pacient problémy s řečí a to buď s mluvením nebo s porozuměním, případně s obojím. Afázie má různé formy s různou závažností.

Jak afázie vzniká

Tato nemoc se objevuje většinou po poškození mozku, které může být způsobeno jak úrazem, tak různými nemocemi jako je Alzheimerova nemoc nebo encefalitida. Poškození mozku může způsobit také třeba otrava.

Příznaky afázie

Afázie má mnoho příznaků, které se mohou vyskytovat v různém množství.

 • Poruchy plynulosti řeči - neplynulá mluvený projev, který může vyústit až do úplné nemožnosti vyjádřit se slovy. Zachovány pak mohou zůstat např. jen pozdravy.
 • Plynulost řeči způsobuje problém s nalezením vhodného slova, nebo vhodného tvaru slova.
 • Poruchy porozumění řeči - pacient nedokáže porozumět slovům či celým větám.
 • Porucha pojmenování - jde o velmi častý příznak, pacient není schopen najít adekvátní slovo.
 • Parafázie - nemocný zaměňuje slova za jiná. Případně správná slova různě komolí.
 • Perseverace - tímto názvem se označuje stav, kdy pacient používá stejnou reakci na různé odpovědi. Odpoví napřiklad slovem pes a na všechny další otázky odpoví stejným slovem.
 • Součástí afázie bývá velmi často také porucha čtení, psaní, počítání. Nebo porucha schopnosti poznávat - např. osoby na fotografii apod. 

Jak s nemocným s afázii komunikovat

 • upoutejte před začátkem komunikace pozornost,
 • odstraňte rušivé elementy a podněty,
 • mluvte zřetelně, pomaleji a používejte neverbální komunikaci,
 • mluvte v krátkých a velmi jednoduchých větách,
 • mluvte na konkrétní téma,
 • sdělení pacientovi zopakujte,
 • rozhodně nekřičte nebo nezvyšujte hlas,
 • neurážejte se a neberte si např. nadávky osobně, pacient za ně nemůže,
 • nehodnoťte pacientův projev,
 • přesvědčujte se, že vám nemocný rozumí, kontrolní otázkou s odopovědí ANO/NE, nebo ukázáním na předmět,
 • buďte trpěliví a nedokončujte věty nemocného, nemluvte za něj.

Léčba afázie

Je potřeba odstranit příčinu a pak co nejdříve zahájit logopedickou léčbu. Někdy je potřeba léčbu kombinovat s dalšími odborníky, třeba s neurologem nebo psychiatrem. 

Mějte na paměti, že afázie neprogreduje -  nezhoršuje se. Ale léčba může trvat, záleží na motivaci pacienta, na pomoci rodiny a dalších faktorech. Pokud se s nemocným dostatečně pracuje je možné že se časem zlepší tak, že bude moci normálně fungovat a začlenit se do běžného života.