Blog > Neurologická onemocnění

10 faktů o Parkinsonově chorobě

10 faktů o Parkinsonově chorobě

Luštíte křížovku a narazíte na devět políček s popiskem „nemoc roztřesených rukou“. Vyplníte slovo „Parkinson“. Nějaké povědomí o Parkinsonově chorobě máte, ale víte, co je tahle nemoc vlastně zač? Jaké jsou její příčiny a následky? Jak se léčí a komu hrozí, že se stane její obětí? Pojďme si dnes říct deset faktů o nemoci, kterou si mnozí pletou s Alzheimerem. A to nejspíš jenom proto, že se obě tato onemocnění jmenují po svých objevitelích.

Co je Parkinsonova nemoc a koho postihuje?

  1. Parkinsonova nemoc je nevyléčitelné neurologické onemocnění středního mozku, který přestává produkovat dopamin. Tato tělu přirozená látka zajišťuje správnou funkci motoriky, emocí a myšlenkových schopností. Úbytkem dopaminu dochází k poruše přenosu informací mezi buňkami a ty odumírají. Jakmile počet těchto buněk klesne pod 70 %, Parkinsonova nemoc začne vystrkovat růžky.

  2. Příčiny nemoci nejsou dosud plně známé. Lékaři vědí, že určitý vliv na nástup choroby mají genetické predispozice, časté virové infekce mozku, opakované zhmoždění a úrazy hlavy, ale také užívání heroinu a jiných toxických látek. Ne každý z této ohrožené skupiny Parkinsonem onemocní. Proč to tak je dodnes lékařská věda neodhalila. A protože nevíme, proč, nemáme šanci se bránit předem. To znamená, že žádná efektivní prevence Parkinsonovy nemoci neexistuje.

  3. Parkinsonova choroba dostala jméno po svém objeviteli, Jamesi Parkinsonovi. Tento anglický lékař v roce 1817 diagnostikoval a popsal nemoc jménem Třaslavá obrna. Ta se později na jeho počest přejmenovala do své dnešní podoby, na Parkinsonovu nemoc, popřípadě Parkinsonovu chorobu.

 

Jak se Parkinsonova choroba projevuje?

  1. Diagnostikovat Parkinsonovu chorobu není nic snadného. Především v počátečních stádiích. Pacienti často prvotní příznaky přehlížejí. Navíc jde o onemocnění velmi individuální ve všech jeho fázích, a proto nelze pevně říct, jak se začne projevovat. Klinické vyšetření provádí praktický lékař spolu s neurologem a to odběrem krve, ultrazvukem krčních tepen, pomocí EEG a magnetické resonance. Stanovení správné diagnózy přichází až s prvními hybnými příznaky.

  2. Mezi nejčastější projevy nemoci, které hlásí, že něco není v pořádku, patří rychle přicházející únava, ztuhlost a těžkost končetin, zpomalená chůze, nadměrné pocení a tvorba slin.

  3. Parkinson nejčastěji útočí na lidi po 50. roce. Přesto ani v mladším věku není nikdo v bezpečí. 10 – 15% nemocných byla choroba diagnostikována mezi 30 a 40 rokem života. Pro tuto skupinu lidí se používá pojmenování Young Onset.

Jaké má Parkinson fáze a příznaky?

  1. Každý pacient prochází čtyřmi základními fázemi nemoci. V té první přichází k lékaři se znepokojivými příznaky, které vedou k odhalení Parkinsonovy choroby. Nemocný se dozvídá diagnózu a učí se přijmout nevratnou změnu, která jeho život zasáhla. Léčba začíná. Ve druhé fázi zafungují léky, příznaky nemoci se mírní a nastává období sžívání se s nemocí. Během třetí fáze začíná váznout léčba. Účinky léků mají výkyvy a s nimi dochází i k výkyvům v hybnosti. Střídají se ON a Off stavy, to znamená okamžiky, kdy je vše v pořádku s okamžiky, kdy tělo neposlouchá. Nemoc propuká naplno a komplikuje každodenní život. Ve čtvrté fázi už nemoc tělu vládne kompletně. Postižený se stává závislý na pomoci druhých.

  2. Motorické příznaky, které doprovázejí Parkinsonovu chorobu, jsou vlastně takovým poznávacím znamením tohoto onemocnění. Pohybová aktivita jde ztuha a většinou i bolí. U nemocného dochází ke zpomalení, svalové ztuhlosti, poruchám rovnováhy a hlavně třesu. Projevem Parkinsonova třesu je to, že se končetiny, ale i třeba jazyk, rty a krk, třesou v klidu. Poruchy, související s motorikou zasahují i do schopnosti psát, spát, mluvit a vyjadřovat se. Během čtvrté fáze nemoci se dostavují i mimovolné pohyby na různých částech těla.

  3. Druhou skupinou příznaků Parkinsonovy choroby jsou příznaky s motorikou nesouvisející. Deprese, permanentní únava, zácpa, potíže s močením, nadměrné pocení, zhoršený čich a chuť, snížená frekvence mrkání očí a svědící či loupající se pokožka jsou nepříjemnosti, na které se nemocní stěžují nejčastěji. Do této kategorie spadají i příznaky, o kterých se moc nemluví. Patří mezi společenské tabu. Přesto existují. Nemocní se mohou potýkat i se sexuálními poruchami, přejídáním, hráčstvím, kompulzivním nakupováním nebo bezúčelovým a stereotypním chováním, stále se opakujícím kolem dokola.

Jak se Parkinsonova nemoc léčí?

  1. I když je Parkinsonova nemoc neléčitelná, existuje léčba, která prodlouží klidovou fázi na poměrně dlouhou dobu. I tady platí, že čím dřív se člověk začne léčit, tím líp. To platí zejména pro Young Onset. Během léčby nemocný musí pravidelně užívat různé medikamenty, předepsané neurologem. Hlavní skupinou podávaných léčiv jsou preparáty doplňující do těla chybějící dopamin. Nepostradatelným léčivem je levodopa, která se vstřebává z tenkého střeva a krevním řečištěm dopravuje dopamin do mozku. Spolu s léky je možné podstoupit i dva druhy operace. Hlubokou mozkovou stimulaci nebo zákrok, při němž je do těla implementována pumpa Duodopa s levodopou ve formě gelu.

S optimismem jde všechno líp

Stejně jako u ostatních onemocnění, je důležité i u Parkinsonovy choroby dodržovat zdravý životní styl. Snažit se dívat na svět s optimismem a užívat si každý okamžik. Nepoddávat se nemoci, a dokud tělo zvládá, držet si své životní cíle a radosti. Chodit do práce je důležité pro každého. Člověk se necítí na nikom vázán, udržuje si tělo i mysl ve funkčním režimu a kontakty s kolegy těší duši. Právě teď práci hledáte? Máte třeba i jiný hendikep, než Parkinsona? Pomůžeme vám. Víme o firmách, kterým zaměstnávat zdravotně postižené nevadí. Vložte svůj životopis do naší databáze a udělejte tak první krok ke změně.