Opětovné zavedení kategorie osob se zdravotním znevýhodněním (OZZ)

Dne 1. ledna 2015, v souvislosti s úpravou novely zákona o zaměstnanosti byla opětovně zavedena kategorie osob se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Zaměstnavatelé si tak mohou požádat o příspěvek na zaměstnávání i na osoby zdravotně znevýhodněné. O uznání statusu OZZ rozhoduje OSSZ podle místa jeho trvalého pobytu (u cizinců podle místa hlášeného pobytu v ČR) na základě posudku zpracovaného posudkovým lékařem OSSZ.