Nabídka vysokoškolského studia pro talentované lidé s hendikepem

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je v současnosti jednou z nejmladších vysokých uměleckých škol s orientací na výtvarné umění a design.

Umělecká škola působí v nové a velmi moderní bezbariérové budově. Zájem uchazečů o studium je dlouhodobě vysoký. Vybrané obory s ohledem na druh postižení mohou studovat i zdravotně hendikepovaní. Podmínkou je úspěšné absolvování přijímací talentové zkoušky. Předpokladem k úspěšnému dokončení studia je kromě vrozeného talentu také vysoká osobní motivace podpořená vytrvalou pílí.

Informace o podmínkách přijímacího řízení do bakalářského studia s popisy jednotlivých ateliérů a profilem absolventů získáte na webových stránkách www.fdu.zcu.cz  - v sekci Uchazeč.  Součástí studia, a to hned  v několika ateliérech je výuka práce s PC v oblasti www stránek, animace, 3D programů, grafického designu, multimédií apod..