Jak napsat motivační dopis

Motivační dopis by měl být v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4.

Měli byste v něm uvést, kde jste na pozici narazili nebo kdo Vám o práci řekl, aby firma měla zpětnou vazbu, jak se o jejich pracovních pozicích lidé dozvídají.

Uvést proč byste právě u dané firmy a na dané pozici chtěli pracovat.

Napište Vaše dosavadní pracovní zkušenosti, v čem vynikáte, jak se chováte v kolektivu a jak pracujete. Je dobré připojit nějaký konkrétní příklad, co dovedete.

Příklad: Umíte v tabulkovém editoru

Napište, jaké funkce umíte používat (napište ty pokročilejší nebo dle Vás ty obtížné, stačí 2-3 funkce). Umíte používat filtry v databázi? Napište to.

Příklad: Dovedete opravovat elektrospotřebiče

Napište, jaké elektrospotřebiče jste opravovali (nemusíte uvádět všechny jen několik těch základních). 

Nezapomínejte, jakou formou motivační dopis píšete. Jedná se o oficiální dokument a dle toho by měl také vypadat. Pokud Vám na pracovní pozici opravdu záleží, klidně ho dejte přečíst někomu blízkému, ať Vám řekne, jak se mu líbí.

Rada na závěr:

Pokud stále nevíte. Zkuste si představit, že nějakému kamarádovi, který potřebuje s něčím pomoci, říkáte o Vašem pracovním životě a chcete mu sdělit Vaše úspěchy, které by mu mohly v jeho práci pomoci. Teď stačí tenhle dopis pozměnit, aby byl psán více oficiálním tónem.