Ahoj, já jsem Nadačník

Těší mě, že Tě poznávám. Chci Ti říci pár slov o sobě. Mým posláním je dávat možnost mítImage
se lépe, než umožňují sociální dávky a příspěvky od zdravotních pojišťoven.

Nabízím informace, kde a za jakých podmínek můžeš získat pomoc. Příspěvek nebo podpora často
dovede udržet, zlepšit životní situaci nebo dokonce pomůže vrátit se do produktivního života.
Hlásím se k etickému kodexu sociálních pracovníků.
Chci být srozumitelným a přizpůsobivým pro své uživatele, inspirujícím pro pomáhající
organizace, růstovým pro svůj tým, poutavým pro donátory, pokorným a transparentním pro
zákonodárce.
Jak to dělám? Určitě Tě napadne pár lidí z Tvého okolí, kteří během svého života čelili těžké
zkoušce. Nedostatek peněz nebo zdravotní obtíže doženou mnohé až k zoufalství. V tu
chvíli může pomoci stát a taky nadace a nadační fondy, které pomáhají tam, kde je potřeba.
Ale kde najít informace na jenom místě? Přeci na www.nadacnik.cz .
Těším se na Tebe!